Anna Lindh -säätiö

Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta ja rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät usein ALF:n tärkeimpiin toiminta-alueisiin: koulutus ja nuoriso, kulttuuri ja taiteet, rauha ja rinnakkaiselo, arvot, uskonnot ja henkisyys, kaupungit ja siirtolaisuus sekä media.

ALF:in päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa. Säätiö toimii verkostojen verkostona tarjoten yli 4000 jäsenjärjestölle ja yksityishenkilölle 42 jäsenmaassa mahdollisuuden tiiviiseen yhteistyöhön sekä toisten maiden kansalaisjärjestöjen että kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Tämä kulttuurien liitto edesauttaa alueella jo syntynyttä vuoropuhelua ja vahvistaa sitä. Se parantaa kansojen yhteiskunnallista ja kulttuurista yhteisymmärrystä ja siten osaltaan edistää alueen vakautta lieventäen siellä olevia jännitteitä. Anna Lindh -säätiö mobilisoi kansalaisyhteiskuntaa koko EU:n ja Välimeren kumppanuusmaiden alueella yhteisiin ponnistuksiin sivilisaatioiden välisen konfliktin torjumiseksi ja aidon vuoropuhelun ylläpitämiseksi. Välimeren alueen poliittinen vakaus on ratkaisevan tärkeää koko Euroopan ja sen kansojen turvallisuudelle huomattavasti Välimerta kauempanakin.

http://www.annalindhfoundation.org/