All posts by Ella Kaplas

8.10.2020, klo. 9:00-11:00, Zoom

Mitä sukupuolisensitiivisyys pitää sisällään ja miten oikeanlaisella kohtaamisella voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Kuinka sukupuolisensitiivinen kohtaaminen vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia sekä auttaa elämänhallinnassa?

Tyttö- ja naistoimintaa tuottavan Niceheartsin koulutuksessa tutustutaan sukupuolisensitiivisyyden perusteisiin ja siihen, mitä sukupuolisensitiivinen kohtaaminen käytännön tilanteissa tarkoittaa. Koulutuksessa syvennetään osallistujien tietoisuutta sukupuolisuuden vaikutuksista ihmisen elämässä. Vaikka sukupuoli on erityisenä tarkastelun kohteena, sukupuolisensitiivisyydessä tunnustetaan ja tunnistetaan intersektionaalisuus. Sukupuoli ei ole erillinen osa ihmisyyttä, vaan se kietoutuu erottamattomasti muun muassa etniseen taustaan, ikään, uskontoon, persoonallisuuteen ja yhteiskuntaluokkaan.

Koulutus on suunnattu Anna Lindh -verkoston jäsenille, jotka työssään tai muuten järjestötoiminnassa tarvitsevat välineitä sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen. Verkoston jäsenet ovat etusijalla, jos koulutus menee täyteen.

Kouluttajat:

Sanna Heikkinen, Tyttöjen Tilan johtaja (Vantaa & Lappeenranta), Nicehearts ry
Riikka Rikkinen, Lappeenrannan Tyttöjen Tilan vastaava ohjaaja, Nicehearts ry

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu koulutukseen 30.9. mennessä oheisella lomakkeella. Vahvistamme sinulle ilmoittautumisesi sähköpostitse ilmoittautumisajan umpeuduttua. Koska mukaan mahtuu rajallinen määrä osallistujia, on ilmoittautuminen sitova. Jos et pääsekään osallistumaan, peruthan ilmoittautumisesi 30.9. mennessä (ella.kaplas at fime.fi).

Seuraavia tietoja pyydetään, koska rahoittajamme kansainvälinen Anna Lindh -säätiö vaatii niitä raportointiin

Tavoitteenamme on, että verkoston toiminta on läpinäkyvää ja jäsentensä näköistä. Siksi haluamme tiedustella sinulta ja järjestöltäsi, minkälaisia koulutustarpeita teillä on. Syksyllä 2020 Suomen verkosto järjestää kaksi jäsenistölle ilmaista koulutusta.

Suomen verkoston järjestämät koulutukset ovat ilmaisia ja suunnattu ennen kaikkea verkoston jäsenille. Jos paikkoja jää yli, voivat koulutukseen osallistua myös muut kuin jäsenet.

Koronatilanteesta riippuen koulutukset järjestetään täysin etänä tai pienryhmätyöskentelynä.

Voit täyttää lomakkeen alla tai Google-lomakkeissa. Pyydämme vastauksia 31.8.2020 mennessä.

Alustava aika 17:00 – 21:00

Koordinaatiokauden viimeinen verkoston kokous järjestetään marraskuussa. Ohjelmassa on Erätauko-dialogi Laura Arikan vetämänä ja verkoston asioiden käsittelyä. Virallisen ohjelman jälkeen on varattu aikaa vapaalle seurustelulle.

Seuraamme koronatilanteen kehittymistä ja yleisötapahtumien järjestämisestä annettuja suosituksia. Tarpeen vaatiessa tilaisuus järjestetään kokonaan etäyhteydellä.

Verkoston kokous järjestetään tunnelmallisessa Villa Kivessä.

Villa Kivi pimeällä
Kuva: Marit Henriksson

Aika: 27.8.2020 klo 10 – 12

Paikka: Internet

Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa on kehitetty uudenlainen perhekotoutumisen asiakastyömalli kotoutumisen tueksi maahanmuuton alkuvaiheessa. Perhekotoutumismallissa painottuvat lähialueen palveluihin tutustuminen, harrastukset, ryhmätoiminta, digitaidot, suomen kieli ja yhteiskuntatieto.

Työskentelyn tavoitteena on osallisuuden ja itsenäisen toimijuuden vahvistuminen sekä sosiaalisten verkostojen laajentuminen.

Hankkeessa on kehitetty myös kotoutumista tukeva Tienoo.fi-mobiilisivusto. Suomeen muuttaneet saavat sivuston kautta tietoa yhteiskunnasta, löytävät lähialueen palvelut ja voivat kehittää digitaitojaan tutoriaalivideoiden avulla. Sivuston kehityksessä on huomioitu luku –ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat.

Tienoo.fi-sivusto ja perhekotoutumismalli julkaistaan torstaina 27.8.2020 klo 10-12 pidettävässä webinaarissa.

Tule saamaan ideoita ja ottamaan heti uusia menetelmiä käyttöösi kototutumisen tueksi!

Tilaisuus on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka kohtaavat työssään hiljattain Suomeen tai uuteen kuntaan muuttaneita maahanmuuttajia.

Ilmoittaudu tämän Webropol-kyselyn kautta viimeistään 21.8.2020 mennessä:

https://webropol.com/s/julkaisuseminaari27082020 Julkaisutilaisuus järjestetään verkossa.

Verkoston koordinaattorit ovat lomalla seuraavasti:

Inka Nokso-Koivisto 6.-31.7.2020

Ella Kaplas 6.-31.7.2020

Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää!

Corrigendum to the Call has been published on the ALF website.h
The corrigendum modifies the deadline for submission of the project proposals to be on 15 September 2020 at 17:00 p.m. Egypt time(GMT +2) and provisions impacted by the modification. (updated 24.8.2020) https://www.annalindhfoundation.org/grants/irp/guidelines

The call is now open (updated 1.7.2020)

Taking stock of the current regional context and with the objective of promoting innovative thinking on the ways to promote and measure the impact of intercultural dialogue in the EuroMed region drawing on the Intercultural Trends Survey results, the Anna Lindh Foundation is launching a Call for research project proposals to support EuroMed collaborations.

This Call for Proposals aims to fund research project proposals in the area of Intercultural Dialogue according to the following: 

  • Partnership formula: the ALF supports multilateral projects built upon a 1+1 partnership formula with at least one partner from a Southern Mediterranean country and at least one partner from a European country (please check the Guidelines below for the list of the 42 countries).
  • Eligibility of applicants (project leaders): applicants to this Call for Proposals must be Research Institutions and Universities member of one of the 42 ALF National Networks or authorised Heads of Network of the 42 ALF National Networks prior to June 1st 2020.
  • Eligibility of partners: project partners can be members or non-members of ALF networks.
  • Financial envelop: the overall indicative amount allocated for funding projects in the framework of this call is EUR 90,000 and each grant will be between EUR 20.000 and EUR 30.000
  • ALF funding: the ALF financial support will not exceed 90% of the total eligible costs of the project and will not be less than 25% of the total eligible cost.
  • Duration: the duration of implementation must be a minimum of 5 consecutive months and a maximum of 7 consecutive months.

The call for proposals

Applications should be submitted with the annexes by email to ALF.ApplicationsRG at bibalex.org no later than 29 August 2020, by 17.00 hrs. Egypt time (GMT +2).

Should you have any questions related to the submission process, please send your request by email to the following address ALF.QuestionsRG at bibalex.org

Call for proposals mainos

The Intercultural Dialogue Resource Centre is now launched and accessible from the Anna Lindh Foundation website.

The  Centre aims to make research, good practices, learning activities, expertise and events on intercultural dialogue in the Euro-Mediterranean accessible to everyone.

The upload of resources is an ongoing process and we would like you to consider the Centre a tool for the Network, to access and to share information. We invite all of you to share your good practice.

tiistaina 2.6.2020 klo 17–19, Zoom

Although good work is done in Finland, there is a lot to learn from the work done abroad: ideas, operating models, funding and diverse opportunities for cooperation. How can a Finnish organization find and use these opportunities to improve its own operations in Finland? Moniheli Club for Organizations: read more in English.

Jos haluat uusia ideoita järjestösi toimintaan käännä katseesi Suomen rajojen yli!

Järjestötoiminnassa kannattaa aina oppia siitä, mitä tehdään muualla. Vaikka Suomessa tehdään hyvää työtä, ulkomailla on paljon mistä oppia: ideoita, toimintamalleja, rahoitusta ja monipuolisia yhteistyömahdollisuuksia. 

Miten suomalainen järjestö voi löytää ja käyttää näitä tilaisuuksia oman toiminnan parantamiseksi Suomessa?

Monihelin Kesäkuun järjestöklubissa keskustelemme kansainvälisestä yhteistyöstä. Asiantuntijapuheenvuoron pitävät Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaattorit, ja myös verkoston jäsenet ovat erityisen tervetulleita mukaan järjestöklubiin.

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä

Tapahtuma Facebookissa

Celebrating our Diversity forum 2019. © Ella Kiviniemi

torstai 11.6. kello 9.00–11.30

Oletko jo suunnitellut podcastien tekoa tai miettinyt, sopisiko se järjestösi tavaksi viestiä? Tule mukaan oppimaan podcastien teosta Jaksomedian kouluttajien vetämään podcast-koulutukseen. 

Koulutuksessa tarkastellaan asiantuntijoiden johdolla: 

  • mitä podcastit ovat
  • millaisia laitteita ja taitoja niiden tekemiseen tarvitaan
  • kuinka podcast-sarja suunnitellaan 
  • miten sarjaa markkinoidaan 

Lopuksi osallistujilla on tilaisuus saada kouluttajilta kommentteja ja kehitysideoita omaan podcast-ideaansa. 

Kouluttajina ovat Jaksomedian asiantuntijat.

Koulutus järjestetään Google Meet -videopalaverina ja koulutuksen jälkeen saatte kopiot esitysmateriaaleista.

Ilmoittautuminen koulutukseen on päättynyt! Ilmoittautuneille lähetetään lisää tietoa sähköpostitse

podcast-koulutus mainoskuva

27.5.2020, 13.00–14.15, Zoom

Taiteen areenoita tarvitaan kaikkialla. Itseilmaisu vahvistaa toimijuutta, luo osallisuudentunnetta ja rakentaa yhteisöjä. Voiko teatteri kaataa raja-aitoja kulttuurien välillä tai sirkus tukea uuden tulijan sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan? Miten yhteisöteatteri auttaa yhteiskunnan reuna-alueille joutuneita pääsemään kiinni elämään?

Suomen Anna Lindh -verkoston seitsemännessä keskiviikko-webinaarissa tarkastellaan yhteisötaidetta yhteiskunnallisen osallisuuden rakentamisessa. Kuulemme esimerkkejä dokumenttiteatterista kotoutumisen keinona, sirkuksesta nuorten identiteetin vahvistamisessa sekä vankilateatterin tuomista mahdollisuuksista.

Alustajina:

Sofia-Charlotta Kakko: Sirkus monikulttuurisia ryhmiä yhdistämässä

Sofia-Charlotta Kakko on toiminut sosiaalisen sirkuksen asiantuntijana valtakunnallisissa sirkushankkeissa yli 10 vuotta. Parhaillaan hän viimeistelee Lasten ja nuorten säätiöllä Sirkuksesta siivet elämään -hanketta, jossa maahanmuuttajanuoret eri puolilla Suomea vahvistavat sirkuksen avulla elämäntaitojaan ja oppivat suomen kieltä.

Laura Menard: Vankilateatterissa opitaan vapautta – yhteiskuntaan integroituminen draamallisin menetelmin suomalaisissa vankiloissa

Laura Menard on antropologi, joka työskentelee kansanterveystieteen lehtorina Sussexin yliopistossa. Vankilateatteria hän on tutkinut vuosina 2015–2018 Helsingin yliopiston sosiaalipsykologian laitoksella. Tutkimusraportti on julkaistu Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa 2/2018.

Jussi Lehtonen ja Harith Raad Salih: Toinen koti -hanke

Jussi Lehtonen on Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämön taiteellinen suunnittelija, näyttelijä ja ohjaaja. Kiertuenäyttämö vie teatteriesityksiä erilaisiin hoitolaitoksiin ja vankiloihin sekä tekee yhteisöllisesti suuntautunutta dokumenttiteatteria. Lehtonen tekee parhaillaan taiteellista post doc -tutkimusta osana Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa ArtsEqual-hanketta. Hankkeessa tarkastellaan taidetta peruspalveluna ja pohditaan taiteen mahdollisuutta lisätä tasa-arvoa yhteiskunnassa. Harith Raad Salih on irakilaistaustainen näyttelijä, joka on esiintynyt mm. Kansallisteatterin dokumentaarisessa näytelmässä Toinen koti.

Tapahtuma Facebookissa

Kulttuurienvälisen dialogin teemat ovat ajankohtaisia myös koronakriisin aikaan. Suomen Anna Lindh -verkoston webinaarisarjassa keskustelemme verkostollemme tärkeistä aiheista keskiviikkoiltapäivisin, kukin omalta koneeltaan käsin. Webinaarin aloittavat tiiviit asiantuntija-alustukset, ja näiden jälkeen on aikaa kysymyksille, kommenteille ja keskustelulle.

Lisätietoja: 

Inka Nokso-Koivisto, inka.nokso-koivisto@fime.fi, 040 732 0776

Ella Kaplas, ella.kaplas@fime.fi, 040 775 6877

IImoittaudu webinaariin 26.5. mennessä

Zoom-linkki webinaariin lähetetään ilmoittautuneille keskiviikkoaamuna.