All posts by Ella Kaplas

Verkoston kokouksessa 18.11.2020 päätettiin verkoston sääntöjen päivittämisestä ohjausryhmän syksyllä 2019 tekemän esityksen pohjalta. Sääntöihin tehdyt muutokset eivät olleet merkittäviä lukuunottamatta kohtaa jäsenten velvollisuudesta osallistua verkoston kokouksiin. Uusissa säännöissä jäseniä velvoitetaan osallistumaan vuosittain verkoston kokouksiin tai muutoin vuosittain ilmaisemaan halukkuutensa jatkaa verkoston jäsenenä.

Uudet säännöt on julkaistu 8.12.2020 Suomen Anna Lindh -verkoston sivuilla.

Linkki sääntöihin.

Kansainvälinen Anna Lindh -säätiö on julkaissut raportin 15-vuotisesta historiastaan. Mukana on katsaus myös jokaiseen 42 jäsenverkostoon sekä tietoa säätiön ohjelmista ja hallinnosta.

Pääset lukemaan raporttia täältä

The Finnish network is a partner in the Celebrating our Diversity Forum 2020. The forum of 2019 was organised in Helsinki.

For the third year, the Swedish network is inviting members and alumni of the Anna Lindh Foundation in the 42 Euro-Med countries to participate in an online forum of solidarity and sharing of good practices on how to build inclusive, sustainable and intercultural cities especially in post pandemic societies. 

The forum is a networking and learning platform for ALF network members from the Euro-Med region. We want to support civil society activists to further connect with their peers, exchange stories, learn from each other and dream together about the future of the Euro-Mediterranean region.

The virtual forum will be participative and interactive, allowing participants to introduce themselves, share their contexts and initiatives, and have a collective conversation on their dream for the future of the Euro-Mediterranean Region. Throughout the sessions, participants will work in a participatory format. This will allow the different knowledge and perspectives of participants to blend, resulting to new collective intelligence.

Program

DAY 1 – Tuesday 24 November 09.30 – 12.00 (Stockholm time)

9:30 Welcome and introduction round 
10:15 Collective Intercultural Conversation – World Cafe 
11:30 Break
11:45 Sharing from break-out rooms in a plenary 
11:55 Check-out
12:00 Close

DAY 2 – Wednesday 25 November 09.30 – 12.00 (Stockholm time)

9:30 Welcome and reflection from the day before
9:55 Sharing Euro-Med Initiatives on building inclusive, sustainable and intercultural cities 
11:00 Break
11:15 Barcelona Process +50 
11:50 Check-out 
12:00 Closing

Link to more info and registration

mainoskuva

11.11.2020, klo. 9:00-11:00, Zoom

Niin arkisilla sanavalinnoillamme kuin organisaatioiden viestinnässä luomme mielikuvia ja rakennamme todellisuutta – todellisuutta, joka voi tuntua omalta, mutta syrjäyttää toista täysin. Teemme tätä tietoisesti ja tiedostamatta. Suomen Anna Lindh -verkoston työpajassa tarkastellaan kieltä ja sillä luotuja mielikuvia antirasismin näkökulmasta. Minkälaista on inklusiivinen kielenkäyttö ja kuinka viestiä sulkematta ketään ulkopuolelle? Työpajan tavoitteena on kehittää viestintää yhdenvertaisemmaksi ja auttaa välttämään ennakkoluulojen ja syrjivien asenteiden vahvistamista.

Työpajan osallistujilla on mahdollisuus tarkastella kriittisesti oman organisaationsa viestintää. Johdantona aiheeseen tutustutaan Fem-R:n laatimaan antirasismin sanastoon ja keskustellaan suomalaisuuden käsitteestä.

Työpaja on suunnattu ensisijaisesti Anna Lindh –verkoston jäsenjärjestöissä tai muissa jäsenorganisaatioissa toimiville, mutta siihen voivat hakea myös verkoston jäsenyyttä suunnittelevien organisaatioiden edustajat. Verkoston jäsenet ovat etusijalla, jos koulutus menee täyteen.

Kouluttajana Ulkar Aghayeva, Fem-R: Sosiaalisen syrjäytymisen maisterivaiheen opiskelija Åbo Akademissa, Fem-R:n hallituksen jäsen ja ratkaisukeskeisen otteen omaava muutoksen tekijä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen työpajaan on päättynyt 6.11. klo 16:00.

8.10.2020, klo. 9:00-11:00, Zoom

Mitä sukupuolisensitiivisyys pitää sisällään ja miten oikeanlaisella kohtaamisella voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Kuinka sukupuolisensitiivinen kohtaaminen vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia sekä auttaa elämänhallinnassa?

Tyttö- ja naistoimintaa tuottavan Niceheartsin koulutuksessa tutustutaan sukupuolisensitiivisyyden perusteisiin ja siihen, mitä sukupuolisensitiivinen kohtaaminen käytännön tilanteissa tarkoittaa. Koulutuksessa syvennetään osallistujien tietoisuutta sukupuolisuuden vaikutuksista ihmisen elämässä. Vaikka sukupuoli on erityisenä tarkastelun kohteena, sukupuolisensitiivisyydessä tunnustetaan ja tunnistetaan intersektionaalisuus. Sukupuoli ei ole erillinen osa ihmisyyttä, vaan se kietoutuu erottamattomasti muun muassa etniseen taustaan, ikään, uskontoon, persoonallisuuteen ja yhteiskuntaluokkaan.

Koulutus on suunnattu Anna Lindh -verkoston jäsenille, jotka työssään tai muuten järjestötoiminnassa tarvitsevat välineitä sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen. Verkoston jäsenet ovat etusijalla, jos koulutus menee täyteen.

Kouluttajat:

Sanna Heikkinen, Tyttöjen Tilan johtaja (Vantaa & Lappeenranta), Nicehearts ry
Riikka Rikkinen, Lappeenrannan Tyttöjen Tilan vastaava ohjaaja, Nicehearts ry

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika koulutukseen on päättynyt!

Tavoitteenamme on, että verkoston toiminta on läpinäkyvää ja jäsentensä näköistä. Siksi haluamme tiedustella sinulta ja järjestöltäsi, minkälaisia koulutustarpeita teillä on. Syksyllä 2020 Suomen verkosto järjestää kaksi jäsenistölle ilmaista koulutusta.

Suomen verkoston järjestämät koulutukset ovat ilmaisia ja suunnattu ennen kaikkea verkoston jäsenille. Jos paikkoja jää yli, voivat koulutukseen osallistua myös muut kuin jäsenet.

Koronatilanteesta riippuen koulutukset järjestetään täysin etänä tai pienryhmätyöskentelynä.

Voit täyttää lomakkeen alla tai Google-lomakkeissa. Pyydämme vastauksia 31.8.2020 mennessä.

18.11.2020 klo 17.00 – 19.00, Zoom

In English below

Verkoston kokous ja Erätauko-dialogi

Tapahtuman alkuun on varattu 30 minuuttia aikaa Suomen Anna Lindh -verkoston asioiden käsittelylle. Virallisen kokousosuuden jälkeen käymme ammattifasilitaattorin johdolla keskustelua illan teemasta, vähemmistöjen äänistä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tapahtuma järjestetään kokonaan etänä.

Miten vähemmistöjä edustetaan yhteiskunnallisessa keskustelussa? Ketkä saavat puhua vähemmistöryhmien puolesta ja kuinka se tulisi tehdä?

Julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa vähemmistön ääni on usein järjestöjen edustajilla, tutkijoilla tai vähemmistön kasvoiksi valikoituneilla yksittäisillä ihmisillä. Asioita käsitellään neuvottelukunnissa, joilla ei aina ole todellista vaikutusvaltaa, ja mediassa näkyvät kasvot vaihtuvat harvoin. Onko vähemmistöillä todellista vaikutusvaltaa, ja jos on, kuinka se kanavoituu?

Kokoonnumme keskustelemaan kukin omista kokemuksistaan ammentaen vähemmistöjen äänistä yhteiskunnassamme. Suomen Anna Lindh -verkoston jäsenistössä on niin vähemmistöihin kuuluvia, vähemmistöjen parissa työskenteleviä kuin vähemmistöjä tutkiviakin. Minkälaisina me näemme vähemmistöjen mahdollisuudet vaikuttaa? Miltä tuntuu olla roolissa, jossa odotetaan puhuvan kokonaisen ryhmän puolesta? Toisaalta, miltä tuntuu, kun joku asettuu tähän rooliin omasta puolesta? Mikä olisi toimivin tapa saada vähemmistön äänet kuuluviin?

Keskustelun vetää toimitusjohtaja Laura Arikka Erätauko-säätiöstä.

Luottamuksellisessa Erätauko-keskustelussa vietämme illan yhdessä. Puhumme omasta kokemuksesta. Samanmielisyyden sijaan kaipaamme ajatusten ja kokemusten vaihtoa. Meidän ei tarvitse tehdä päätöksiä eikä ratkaista asioita, vaan pyrimme lisäämään ymmärrystä itsestä ja muista. Lue lisää Erätauko-menetelmästä: www.eratauko.fi

In English: General assembly and Timeout dialogue

The first 30 minutes of this event are reserved for the General Assembly of the Finnish Anna Lindh network. After the meeting, we will have a Timeout dialogue on the minorities’ representations and voices in Finland. The event is organised online with Zoom.

Are minorities heard in the Finnish society? Who can and should represent whom and how could this be done in the most inclusive way, taking into account diversity inside minority groups? 

NGOs, researchers and individual spokespersons speak for minorities in public debates and committees. Only a narrow selection of voices appear in the media: it is always the same people to be interviewed and invited into talk shows. 

In the Finnish ALF network, we bring together people who are from minorities themselves, who work with minorities or do research on them. We would like to invite you to discuss: How do you experience being in a role where you are expected to speak on behalf of a vast group of people? Or, how do you experience being represented by somebody else? 

Read more on Timeout method: https://www.timeoutdialogue.fi

Ilmoittautuminen / Registration

Ilmoittaudu tapahtumaan on päättynyt 15.11.

Registration has ended 15 November.

Aika: 27.8.2020 klo 10 – 12

Paikka: Internet

Yhteiset Lapsemme ry:n Kohdataan kotona -hankkeessa on kehitetty uudenlainen perhekotoutumisen asiakastyömalli kotoutumisen tueksi maahanmuuton alkuvaiheessa. Perhekotoutumismallissa painottuvat lähialueen palveluihin tutustuminen, harrastukset, ryhmätoiminta, digitaidot, suomen kieli ja yhteiskuntatieto.

Työskentelyn tavoitteena on osallisuuden ja itsenäisen toimijuuden vahvistuminen sekä sosiaalisten verkostojen laajentuminen.

Hankkeessa on kehitetty myös kotoutumista tukeva Tienoo.fi-mobiilisivusto. Suomeen muuttaneet saavat sivuston kautta tietoa yhteiskunnasta, löytävät lähialueen palvelut ja voivat kehittää digitaitojaan tutoriaalivideoiden avulla. Sivuston kehityksessä on huomioitu luku –ja kirjoitustaidottomat maahanmuuttajat.

Tienoo.fi-sivusto ja perhekotoutumismalli julkaistaan torstaina 27.8.2020 klo 10-12 pidettävässä webinaarissa.

Tule saamaan ideoita ja ottamaan heti uusia menetelmiä käyttöösi kototutumisen tueksi!

Tilaisuus on avoin kaikille, mutta se on suunnattu erityisesti kunnan ja kolmannen sektorin työntekijöille, jotka kohtaavat työssään hiljattain Suomeen tai uuteen kuntaan muuttaneita maahanmuuttajia.

Ilmoittaudu tämän Webropol-kyselyn kautta viimeistään 21.8.2020 mennessä:

https://webropol.com/s/julkaisuseminaari27082020 Julkaisutilaisuus järjestetään verkossa.

Verkoston koordinaattorit ovat lomalla seuraavasti:

Inka Nokso-Koivisto 6.-31.7.2020

Ella Kaplas 6.-31.7.2020

Toivotamme kaikille oikein aurinkoista kesää!

Corrigendum to the Call has been published on the ALF website.h
The corrigendum modifies the deadline for submission of the project proposals to be on 15 September 2020 at 17:00 p.m. Egypt time(GMT +2) and provisions impacted by the modification. (updated 24.8.2020) https://www.annalindhfoundation.org/grants/irp/guidelines

The call is now open (updated 1.7.2020)

Taking stock of the current regional context and with the objective of promoting innovative thinking on the ways to promote and measure the impact of intercultural dialogue in the EuroMed region drawing on the Intercultural Trends Survey results, the Anna Lindh Foundation is launching a Call for research project proposals to support EuroMed collaborations.

This Call for Proposals aims to fund research project proposals in the area of Intercultural Dialogue according to the following: 

  • Partnership formula: the ALF supports multilateral projects built upon a 1+1 partnership formula with at least one partner from a Southern Mediterranean country and at least one partner from a European country (please check the Guidelines below for the list of the 42 countries).
  • Eligibility of applicants (project leaders): applicants to this Call for Proposals must be Research Institutions and Universities member of one of the 42 ALF National Networks or authorised Heads of Network of the 42 ALF National Networks prior to June 1st 2020.
  • Eligibility of partners: project partners can be members or non-members of ALF networks.
  • Financial envelop: the overall indicative amount allocated for funding projects in the framework of this call is EUR 90,000 and each grant will be between EUR 20.000 and EUR 30.000
  • ALF funding: the ALF financial support will not exceed 90% of the total eligible costs of the project and will not be less than 25% of the total eligible cost.
  • Duration: the duration of implementation must be a minimum of 5 consecutive months and a maximum of 7 consecutive months.

The call for proposals

Applications should be submitted with the annexes by email to ALF.ApplicationsRG at bibalex.org no later than 29 August 2020, by 17.00 hrs. Egypt time (GMT +2).

Should you have any questions related to the submission process, please send your request by email to the following address ALF.QuestionsRG at bibalex.org

Call for proposals mainos