Liity jäseneksi

Anna Lindh -säätiön verkoston jäsenyys on ilmainen. Jäsenien toivotaan olevan aktiivisia verkostossa, mutta jäsenyys ei tuo mukanaan varsinaisia velvoitteita.

Jäsenyyttä vai hakea verkkolomakkeella: http://www.annalindhfoundation.org/node/add/member

Miksi jäseneksi?

Jäsenyys verkostossa, jossa on noin 4000 järjestöä 42 maasta, tarjoaa järjestöllenne:

  • Ainutlaatuisia mahdollisuuksia rakentaa kansainvälisiä yhteistyökumppanuuksia Välimeren eteläpuolisten maiden järjestöjen kanssa
  • Kutsuja kotimaan verkoston tapaamisiin, joissa saatte tietoa verkoston ajankohtaisista tapahtumista, ohjelmista ja sen tarjoamista resursseista, voitte osallistua jäsenjärjestöjen työntekijöille tai jäsenille suunnattuihin koulutuksiin, saada uusia kontakteja myös Suomessa sekä markkinoida organisaationne toimintaa.
  • Kutsuja verkoston kansainvälisiin tapahtumiin, joissa voitte luoda kansainvälisiä kontakteja, saada näkyvyyttä toiminnallenne Suomen ulkopuolella ja voitte osallistua jäsenjärjestöjen työntekijöille tai jäsenille suunnattuihin koulutuksiin
  • Mahdollisuuden hakea yhteistyökumppaneita verkoston kautta
  • Mahdollisuuden kehittää uusia projekteja yhdessä verkoston muiden jäsenten kanssa
  • Tietoa käynnissä olevista rahoitushauista ja mahdollisuuden hakea Anna Lindh -säätiön apurahoja. Apurahojen ehtona on, että hankkeet toteutetaan yhdessä Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan kansalaisjärjestöjen kanssa.

 

Verkoston säännöt

Säännöt (päivitetty 21.11.2016)