Suomen verkosto

Suomi on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana Anna Lindhin säätiön toiminnassa. Jokaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä.

Anna Lindh -säätiön Suomen verkostossa on tällä hetkellä yli 100 jäsentä – järjestöjä, muita toimijoita sekä yksityishenkilöitä.

Luettelo Suomen verkoston nykyisistä jäsenistä

 

Mitä Suomen verkosto tekee?

Yhteiset hankkeet Suomessa

Elokuussa 2017 järjestettiin  yhdeksän ALF-verkoston maan yhteiset kulttuurienvälistä kansalaisuuskasvatusta käsittelevät verkostopäivät Helsingissä. Syksystä 2015 kevääseen 2016 verkostossa toteutettiin Muuttuvat kaupungit -hanketta. Syksyllä 2014 Suomen verkoston yhteishankkeena toteutettiin Lähi-idän elokuva- ja kulttuurifestivaali, jonka pääjärjestäjänä toimi verkoston jäsenjärjestö MEFF ry. Aikaisempia verkoston hankkeita ovat esim. FOKUS ry:n tuottama raportti imaamikoulutuksen tarpeesta Suomessa. Erilaisia  pienempiä yhteishankkeita verkoston jäsenten välillä on käynnissä jatkuvasti.

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan

Vuonna 2017 Suomen-verkosto osallistui kansainväliseen Young Mediterranean Voices -hankkeeseen.

Verkoston jäsenet ovat osallistuneet ALF:n hankehakuihin ja toteuttaneet yhteisprojekteja mm. marokkolaisten, palestiinalaisten, kreikkalaisten ja virolaisten ALF-verkoston jäsenten kanssa. Verkoston jäseniä on myös osallistunut Anna Lindh –säätiön järjestämiin seminaareihin, workshoppeihin ja muihin tapahtumiin eri puolilla Välimerta.

Ajankohtaisia tapahtumia, hankehakuja sekä muita uutisia kannattaa seurata tapahtumakalenterista sekä verkoston Facebook-sivulta.

Muuta

Suomen verkosto on tuottanut tähän mennessä kaksi julkaisua: Impivaarasta pyramideille – kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta (2011) sekä A Flying Finn – Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere (2013).

Mitä Suomen verkoston vetäjä tekee?

Kesästä 2014 kevääseen 2018 saakka koordinaatiota on hoitanut Suomen Lähi-idän instituutin säätiö (FIME) ja sen asiamies Anu Leinonen. Suomen ulkoasiainministeriö ja Anna Lindh -säätiön sihteeristö rahoittavat Anna Lindh -säätiön Suomen verkoston koordinaatiopalvelua.

Suomen kansallisen verkoston koordinaatiosta vastasi kesään 2014 saakka professori Tuomo Melasuo ja Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI.

Kansallisen koordinaation tärkeimmät tavoitteet:

  • Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa
  • Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa Välimeren alueen, erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa
  • Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta Suomessa
  • Suomen ALF- verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston jäsenpohjan  kasvattaminen
  • Suomalaisten opastaminen ja neuvominen osallistumaan ALF:n kumppaniverkostojen hankkeisiin sekä ALF-säätiön vuosittaisten hankekilpailujen osallistumiskynnyksen madaltaminen

Katso ALF Finland  säännöt (päivitetty 21.11.2016)
Katso toimintasuunnitelman tiivistelmä vuosilta 2014–2016

Suomen Anna Lindh -verkosto on Suomen Lähi-idän intituutin säätiön ominaisuudessa Kepan jäsen.