Anna Lindh -säätiö

Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, joka saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF kumoaa kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistää EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja moninaisuutta.

ALF:n tärkeimpiä toiminta-alueita ovat 1) koulutus ja nuoriso, 2) kulttuuri ja taiteet, 3) rauha ja rinnakkaiselo, 4) arvot, uskonnot ja henkisyys, 5) kaupungit ja siirtolaisuus sekä 6) media.

ALF:in päämaja ja sihteeristö sijaitsevat Aleksandriassa. Säätiö toimii verkostojen verkostona ja tarjoaa yli 4000 jäsenjärjestölle ja yksityishenkilölle 42 maassa mahdollisuuden yhteistyöhön niin muiden maiden kansalaisjärjestöjen kuin kansainvälisten organisaatioidenkin kanssa. Tämä kulttuurien liitto vahvistaa jo syntynyttä vuoropuhelua ja luo uusia kohtaamisen kanavia.

Anna Lindh -säätiö rohkaisee kansalaisyhteiskuntaa EU:n ja Välimeren kumppanuusmaiden alueella yhteisiin ponnistuksiin sivilisaatioiden välisten konfliktien torjumiseksi. Näin vahvistetaan kansojen välistä yhteiskunnallista ja kulttuurista yhteisymmärrystä, mikä edistää alueen vakautta.

Säätiön yhdessä kansallisten verkostojen kanssa säännöllisesti järjestämä MedForum on Euro–Välimeri-alueen suurimpia kansalaisyhteiskunnan kokoontumisia.

Anna Lindh -säätiön verkkosivut