Apurahailmoitus Suomen-verkoston jäsenille: Apuraha verkottumismatkalle Lähi-itään tai Pohjois-Afrikkaan

Suomen ALF-verkoston koordinaattorina Suomen Lähi-idän instituutin säätiö julistaa Suomen-verkoston jäsenorganisaatioiden haettavaksi korkeintaan kaksi apurahaa Lähi-itään tai Pohjois-Afrikkaan suuntautuvia verkottumismatkoja varten. Matkojen päämääränä tulee olla yhteyksien luominen paikallisin ALF:n jäsenorganisaatioihin osana Anna Lindh -säätiön hankehakuihin valmistautumista. Apuraha on edelleen jaettua valtionavustusta.

Apurahalla voi kattaa organisaation edustajan matkakulut (lennot, lentokenttäkuljetukset, majoitus) johonkin Lähi-idän tai Pohjois-Afrikan maahan (ks. tarkempi lista alla). Hyvin perustellusta syystä (esim. organisaatiolla on selkeä linkki Välimeren eteläpuoleiseen alueeseen ja että matka koskee nimenomaan yhteistyötä siellä) verkottumismatkalle voi lähteä myös johonkin Euroopan Anna Lindh -verkoston maahan. Vaihtoehtoisesti on mahdollista kutsua jäsenorganisaation yhteistyökumppani verkottumiseen ja yhteistyöhankkeiden suunnitteluun tähtäävälle vierailulle Suomeen ALF-verkoston kustantamana.

Etusijalla ovat verkottumismatkat seuraaviin ALF-verkoston maihin: Egypti, Tunisia, Algeria, Marokko, Palestiina, Jordania, Libanon. Tietoa muiden maiden kansallisista verkostoista sekä yhteystietoja täällä: http://www.annalindhfoundation.org/networks

Verkoston koordinaattori auttaa tarvittaessa sopivien yhteistyöjärjestöjen löytämisessä ja kontaktien solmimisessa.

Verkottumismatkojen yhteys Anna Lindh -säätiön rahoitushakuihin

Verkottumismatkojen ensisijaisena tavoitteena on luoda ja vahvistaa kontakteja suomalaisten ja Välimeren eteläpuolisten maiden organisaatioiden välillä yhteisten ALF-hankkeiden virittämiseksi. Verkottumismatkan tulee liittyä jompaankumpaan seuraavan kahden ALF-rahoitushaun teemoista (hakujen odotetaan aukeavan vielä vuoden 2015 kuluessa):

1. Intercultural Citizenship Education (Call for proposals 1)
Anna Lindh -säätiö myöntää avustuksen 14–20 eri projektille (25 000 – 35 000 euroa per projekti, yht. 500 000e)

2. Intercultural Artistic Co-Productions (Call for 3)
Anna Lindh -säätiö myöntää avustuksen 14–20 eri hankkeelle (25 000 – 35 000 euroa per projekti, yht. 500 000e)

Rahoitushakujen yksityiskohdista tarkemmin liitteessä “Summary of strategy and Work Plan 2015”, ks. Intercultural Citizenship Education, Call for proposals s. 6-7 ja Intercultural Artistic Co-Productions, Call for proposals s. 8-9.

Valintakriteerit ja hakumenettely

Apurahan saajat valitaan seuraavilla perusteilla: 1) verkottumismatkan yhteys yllämainittuihin ALF:n hankehakuihin, 2) tarpeellisuus organisaatiolle sekä 3) organisaation tosiasialliset mahdollisuudet osallistua hankehakuun ja mahdollisuus osoittaa hankkeen käyttöön resursseja.

Hakemuksen tulee myös sisältää tiedot siitä, mitkä ovat matkan tavoitteet, milloin matka tehdään, mihin maahan ja mihin kaupunkiin/kaupunkeihin verkottumismatka kohdistuu ja keitä kohteessa aiotaan tavata. Hakemukseen toivotaan arviota matkan kuluista (maks. 1200€) sekä alustavaa matkasuunnitelmaa.

Apurahaa voivat hakea vain Suomen ALF-verkoston jäsenorganisaatiot, joiden jäsenyys on hyväksytty ennen 20.1.2015. Anna Lindh -säätiön säännöistä johtuen vain 20.1.2015 mennessä liittyneet jäsenet voivat osallistua rahoitushakuihin.

Lähetä allekirjoitettu ja skannattu hakemuslomake mahdollisine liitteineen ma 7.9.2015 mennessä Suvi Laaksolle osoitteeseen suvi.laakso(at)fime.fi otsikolla ”ALF-apurahahakemus”.

Matka tulee toteuttaa 15.11.2015 mennessä ja ennen matkaan liittyvän rahoitushaun päättymistä. Matkaraportti ja apurahan tilitys tulee laatia verkoston koordinaattoreille kuukauden sisällä matkan päättymisestä.

Lisätietoja:

Anu Leinonen, anu.leinonen(at)fime.fi, p. 040 732 0776
Suvi Laakso, suvi.laakso(at)fime.fi, p. 040 775 6877
www.annalindhfinland.fi

 

Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta ja rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät usein ALF:n tärkeimpiin toiminta-alueisiin: koulutus ja nuoriso, kulttuuri ja taiteet, rauha ja rinnakkaiselo, arvot, uskonnot ja henkisyys, kaupungit ja siirtolaisuus sekä media. Lisätietoja: www.annalindhfinland.fi