Onko naisten oikeudet turvattu edes Euroopassa?

(In English below)

Tunisilalais-italialainen naisten oikeuksien puolustaja, aktivisti ja vaikuttaja Sodfa Daaji puhui sukupolvien välisen ja rajat ylittävän solidaarisuuden puolesta naisten oikeuksien toteutumiseksi Euroopassa ja globaalissa etelässä. Naisilla pitäisi olla turvallisia tiloja keskustelua ja aktivismia varten. Samoin myös naisten äänet tulisi saada kuuluviin päätöksenteossa.

Haastattelussaan Suomen Sosiaalifoorumissa 4.5.2019 Daaji vaati suomalaista yleisöä haastamaan oman maansa ja EU:n johdon: mitä nämä tekivät painostaakseen ihmisoikeuksia ja naisten oikeuksia rikkovia valtioita muuttamaan käytäntöjään? Naisten huono asema maailmassa on myös suomalaisten tai eurooppalaisten ongelma. Ihmisoikeusrikkomuksia tekevien valtioiden kanssa on tehty sopimuksia, esimerkiksi Turkin kanssa tehtii sopimus pakolaisista, ottaa Daaji esimerkiksi. Tällaisesta voitaisiin kietäytyä ja välittää samalla vahva viesti.

Sodfa Daaji vieraili Helsingissä Anna Lindh -säätiön suomen verkoston ja verkostoon kuuluvan MONIKA-naisten kutsumana. MONIKA-naiset on kansalaisjärjestö, joka puolustaa tasa-arvoa ja monikulttuuristen naisten inkluusiota suomalaiseen yhteiskuntaan.

Are Women’s Rights Secure Even in Europe?

Tunisian-Italian women’s rights activist and a mobilizer Sodfa Daaji called for cross-generational and cross-boundaries solidarity between women to ensure women’s rights in Europe and in the global South. Women should have safe spaces to meet, to discuss and to mobilize. Women need to have their voices heard in the tables decisions that concern them are made at.

In an interview in the Finnish Social Forum on May 4th, Daaji encouraged the Finnish audience to make demands on the EU and member states: what are these doing to stop repressive governments from continuing their policies? Rights of women are not only a problem of the global south but they should be a key issue for all of us.

Daaji visited Helsinki as a guest of the Finnish ALF Network (http://www.annalindhfinland.fi/en/) and MONIKA – Multicultural Women’s Association (https://monikanaiset.fi/en/), a member of the Network and a nationwide multicultural women’s NGO that promotes the equality and inclusion of immigrant women in Finland and prevents violence against women.

Sodfa Daaji and Ulkar Aghayeva