All posts by Ella Kaplas

Panel discussion on patriarchal interperetations of religion and traditions at Finnish Social Forum, 4.5. at 14:30 in Arbis:

Traditions and religious interpretations are deliberately used by the patriarchy to repress women. How can we examine these repressive ways without ending up to cultural essentialism? Violations to women’s rights and obstacles to empowerment can’t be explained by culture. They are results of underlying power, veiled as culture.

Still, the current patriarchal interpretations are socially constructed and there must be ways leading to change. Women and men in both sides of the Mediterranean need courage to address these issues and eventually set us free from these norms. In a panel discussion with Sodfa Daaji, Seida Sohrabi and Bahar Mozaffari, we will discuss how it is possible to unlock their courage. We must build solidarity and nurture women’s engagement to make sure that women shape a new narrative against the patriarchal interpretation of religions and traditions.

Panel discussion with

Sodfa Daaji, co-chair of Afrika Youth Movement. Sodfa Daaji is a Tunisian Italian women’s rights activist, convener and mobilizer. Her advocacy focuses on the rights of women, in particular of migrant, refugee displaced women, and the role of young women in bridging solidarity and making impact.

Seida Sohrabi, Socio-Political Influencer, M.Soc.Sci. Seida Sohrabi is an active member of Finnish society and she’s particularly interested in improving the position of women. Sohrabi has studied Middle Eastern Studies in Virginia Tech and she recently graduated from the University of Turku.

Bahar Mozaffari, Chair of Board of MONIKA -Multicultural Women´s Association, Finland. Bahar Mozaffari is an expert on integration, she is specialiced on women´s issues. Bahar works as a project manager at Maahanmuuttajien osaamiskeskus at City of Vantaa.

The panel discussion is part of the program of Finnish Social Forum 4.-5.5.2019. Event in Facebook.

Organizers:

The Finnish network of Anna Lindh Foundation

MONIKA – Multicultural Women’s Association

#sosiaalifoorumi #ssf2019

Kaikkien Vaalit on Monihelin demokratiakasvatustoiminta, tarkoituksena edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuoden 2019 #KaikkienVaalit -kampanja toteutetaan aktivoitumistyöpajoilla, jolla tuodaan esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet vaaliehdokkaille Kaikkien Vaalit -paneeleilla.

Kaikkien Vaalit -kampanja toteutetaan eduskuntavaalien alla 26.2.-14.4.2019 Helsingissä ja muualla Suomessa. Helsingin työpajat ja tapahtumat tukee Helsingin kaupunki kotouttamistyön avustuksella, mutta työpajamateriaalit ovat vapaasti käytössä kaikille. Tutustu materiaaleihin ja kampanjan tapahtumiin Monihelin sivuilla!
 

Lisätietoja: https://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/

Kaikkien Vaalit (Our Election) is Moniheli’s democracy education activity. The goal of the #KaikkienVaalit campaign is to promote the participation and influencing of immigrants in the Finnish society. The 2019 edition is carried out through activation workshops, which bring the concerns and wishes of foreign language speakers directly to the candidates participating to the Kaikkien Vaalit election panels.

The Kaikkien Vaalit campaign is organised for the parliamentary elections from February 26th to April 14th in Helsinki and all over Finland. The Helsinki workshops and events are supported by the City of Helsinki’s integration grant, but the workshop materials are freely available for all. The workshop materials and list of events are available below!

Uskonto on yhteiskunnallisesti ja poliittisesti merkittävä tekijä kaikkialla maailmassa: maailmanpolitiikkaa on mahdotonta ymmärtää huomioimatta uskontojen roolia eri maissa. Uskonto pysyttelee suurten tapahtumien keskiössä, vaikka taloudellisen globalisaation, poliittisen liberalismin leviämisen sekä teknologian kehittymisen ennustettiin sysäävän sen pelkäksi yksityisasiaksi.

Tervetuloa Tiedekulmaan kuulemaan ja keskustelemaan Heikki Pesosen, Tuula Sakaranahon ja Sini Paukkusen toimittamasta uutuuskirjasta Uskonto ja maailmanpolitiikka. Tilaisuuden aikana puhutaan mm. islamista ja sekularismista Turkissa, uskonnosta ja politiikasta Latinalaisessa Amerikassa sekä uskontojen merkityksestä eurooppalaisessa integraatiossa.

Maaliskuussa ilmestyvä Uskonto ja maailmanpolitiikka tarkastelee, miten uskonto vaikuttaa kansallisen politiikan kautta kansainvälisten suhteiden muotoutumiseen ja valtioiden tapoihin harjoittaa ulkopolitiikkaa. Samalla se avaa uskontojen kytköksiä konflikteihin ja niiden sisäistä moninaisuutta maailmanpolitiikan muovaajana sekä osoittaa, että uskonnollis-poliittista ääriajattelua esiintyy kaikissa uskontoperinteissä.

Teos ilmestyy 7.3. Tutustu kirjaan Gaudeamuksen verkkosivuilla: https://www.gaudeamus.fi/uskontojamaailmanpolitiikka/

Ohjelma

Toimittajakunnan puheenvuoro:
Tuula Sakaranaho, uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto
Sini Paukkunen, lähetysneuvos, ulkoministeriön suunnittelu- ja tutkimusyksikön päällikkö

Puheenvuoron jälkeen teoksen teemoista keskustelevat:
Teija Tiilikainen, johtaja, Ulkopoliittinen instituutti
Johanna Vuorelma, tutkijatohtori, tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Elina Vuola, globaalin kristinuskon ja uskontodialogin professori, Helsingin yliopisto

Haastattelijana toimii Antti Kiuru.

Teos on myynnissä tilaisuudessa tarjoushintaan. Tervetuloa!

Tilaisuuden järjestää Gaudeamus-kirjakauppa

Taiga-lava, Kansallisteatterin Lavaklubi, klo.18:55.

Arabikevät teki sosiaalisesta mediasta tärkeän vaikuttamiskanavan Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Tämän seurauksena alueen valtiot ovat siirtyneet kontrolloimaan fyysisen tilan lisäksi myös internetiä. Siten myös julkisen tilan puolustamiseksi meidän on suojeltava digitaalisia oikeuksia kuten ilmaisun vapautta ja yksityisyyden suojaa. Teknologia ja ihmisoikeudet risteävät libanonilaisen Social Media Exchangen (SMEX) työssä. Järjestön johtaja Mohamad Najem pohtii online-maailman uhkia ja mahdollisuuksia. Miten julkista tilaa Lähi-idässä voidaan puolustaa?

Najemia haastattelee toimittaja Sanna Raita-aho.

Ohjelma järjestetään yhteistyössä Ulkomaantoimittajien yhdistyksen kanssa.

From barricades to hashtags – Social media in the Middle East

Taiga at 18:55

During the Arab Spring, online civic spaces emerged in the Middle East & North Africa. In recent years, regimes in the region have attempted to extend their control of physical spaces to online spaces as well. To defend civic space, we need to defend digital rights, such as freedom of expression and privacy online. Mohamad Najem, director of SMEX, a Beirut based organization focusing on the intersection of technology and human rights in Arabic speaking countries, will share the threats and opportunities in online space and discuss how we can continue to defend civic space across the region.

Event in Facebook.