Celebrating our diversity forum in Helsinki

Building Inclusive, Sustainable & Intercultural Cities

Ruotsin ja Suomen verkostot järjestivät yhdessä kansalaisyhteiskuntafoorumin Helsingissä 9.-11.10.2019. Mukana oli yhteensä viitisenkymmentä osallistujaa Suomesta, Ruotsista ja muista Itämeren alueen maista ja Välimeren eteläpuolelta. Foorumin tarkoituksena oli saattaa yhteen kestävien, monikulttuuristen ja inklusiivisten kaupunkien rakentajia ja tukea vakaammaan ja inklusiivisemman Euro-Välimeri-alueen kehittymistä. Miten teemme kaupungeista monimuotoisuuden paremmin huomioon ottavia? Miten luomme kestävämmän tulevaisuuden?

Foorumin järjestävät Ruotsin Värdkulturs museerna ja FIME Ruotsin ja Suomen ulkoministeriöiden sekä kansainvälisen Anna Lindh -säätiön tuella. Foorumi pohjustaa vuoden 2020 Med Forumia Kroatiassa.

Kuvat: Ella Kiviniemi

Visio Euro-Välimerialueen tulevaisuudesta

Foorumin avajaisdebatissa visioitiin Euro-Välimeri-alueen tulevaisuutta 25 vuotta Barcelonan prosessin alkamisen jälkeen. Vuonna 1995 alkanut Barcelonan prosessi oli käännekohta Euroopan ja Välimeren eteläpuolen suhteille. Barcelonan julistuksessa annettiin uusi viitekehys alueellisille suhteille, minkä tavoitteena oli lisätä rauhaa, vakautta ja kasvua Välimeren alueen maissa. Viitekehykseen kuului poliittinen, taloudellinen ja yhteiskunnallinen yhteistyö. Anna Lindh -säätiö perustettiin myöhemmin edistämään kulttuurienvälistä dialogia Välimeren etelä- ja pohjoispuolien välillä.

Euro-Välimeriyhteistyölle pohjan asettaneiden pilarien luomisesta on nyt 25 vuotta aikaa. Kuinka pitkälle tänä aikana on päästy?

Välimeren pohjoispuolella välittömiä haasteita on oikeistopopulismin nousu, rasismi ja vihapuhe. Eteläpuolella arabikevät ja demokraattiset kansanliikkeet hiipuivat. Välimeren kumpikin puoli joutuu kohtaamaan samat ilmastonmuutoksen, demokratian kriisin ja talouden aiheuttamat haasteet.

Kansalaisyhteiskuntien Euro-Med Forumin johtaja Aida Ridanovich vertaa nykytilannetta Jugoslavian hajoamissotaan. 1970-1980-luvulla maailma tuntui yhdistyvän MTV:n ja Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välisen kilpailun loppumisen ansiosta. Berliinin muuri murtui, ja kaikki olivat hyvin toiveikkaita. Sitten kuitenkin alkoi Jugoslavian hajoaminen ja sota, mistä puolestaan seurasi propaganda. Kuulemme nyt samaan tyyliin propagandaa. Ilmiö on sama, mutta sitä kutsutaan vain eri nimellä, ”fake news”. Ridanovich myös korostaa, että syy Jugoslavian hajoamiseen tai nykyiseen epävarmuuteen Euroopassa ei ole ollut ulkopuolelta tuleva maahanmuutto. “We fell apart in a bloody war. It was no aliens, but it was an inside job.”

Italian vihreän puolueen pitkäaikainen aktiivi Gianluca Solera haluaa luoda vastanarrativiin oikeistopuolueiden nationalistiselle visiolle. Hän korostaa, kuinka Välimeri on ainutlaatuinen alue, jolla on pitkä yhteinen historia. Nationalismi on tähän verrattuna lyhyt vaihe maailman historiassa. Vastalääke nationalismiin ja oikeistopopulismiin on luoda Välimeren laajuinen kansanliike ja kokemus jaetusta kansalaisuudesta kaikille alueen ihmisille. Solera näkee Välimeren tulevaisuuden olevan väistämättä monikulttuurinen. ”Cappuchino tulee olemaan vallitseva tapa tehdä kahvia EU-Välimeri-alueella… Mutta Brysselissä tulee olemaan kebab-ravintoloita.”

Bwalya Sørensen, Black Lives Matter Tanska, herättelee osallistujia miettimään. Feministisessä konferenssissa olisi outoa, jos kaikki järjestäjät olisivat miehiä ja paneelissa olisi vain yksi nainen. Entä silloin, kun puhumme Afrikan ja Lähi-idän ongelmista? Ratkaisun tulee tulla Afrikasta. Khaoula Behi huomauttaa yleisöstä, että globaalia etelää ei pidä auttaa kehitysyhteistyöllä ja hyväntekeväisyydellä vaan auttamalla heitä auttamaan itseään – omalla tavallaan. Behin mielestä voimme opettaa metodeja, mutta emme voi antaa valmista agendaa.

Foorumin avajaisdebatti. Gianluca Solera, Aida Ridanovich, Fatima Idris ja Bwalya Sorensen.

Toimivia malleja myös muiden käyttöön

Practitioners Lab työpajoissa puhuttiin metodeista ja työkaluista, joilla rakennetaan kulttuurien monimuotoisuutta ja kestäviä paikallisyhteisöjä.
Ted Talk -tyylisissä Agora-puheissa pitchattiin oman järjestön toimivia malleja.


Suuren suosion sai Bertil Brörkin Brading Deck -työpaja, jossa opeteltiin hahmottamaan oman järjestön brändiä.
Monihelin Julie Breton kokosi paneelin kotouttamistyötä tekevistä järjestöistä.

The second edition of Celebrating Our Diversity Forum convened in Helsinki on 9 – 11 October 2019 during the Finnish Presidency of the European Council. Organised by the National Museums of World Culture (Sweden) and the Finnish Institute in the Middle East with the support of the Swedish Ministry for Foreign Affairs, Finnish Ministry of Foreign Affairs and the Anna Lindh Foundation.  Read more here.