Hallinto Suomessa

Suomen verkoston toimintaa määrittävät verkoston säännöt, jotka on päivitetty viimeksi marraskuussa 2016. Verkosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, ja sen toimintaa koordinoi Suomen ulkoministeriön määräajaksi valitsema koordinaattori. Tällä hetkellä verkoston koordinaattorina toimii Suomen Lähi-idän instituutin säätiö (FIME). Koordinaattori laatii toimikautensa ajalle verkoston toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimittaa nämä ulkoministeriölle ja Anna Lindh -säätiölle. Verkoston toiminnasta ja taloudenpidosta raportoidaan ulkoministeriölle puolivuosittain ja ALF:ille toimikausittain.

Raportointi

FIMEn tavoitteena on kehittää kansallisen verkoston toimintaa aiempaa demokraattisemmaksi ja jäsenlähtöisemmäksi. Tähän liittyy myös itse koordinaation toiminnan muuttaminen läpinäkyvämmäksi: toimintasuunnitelmiin pyydetään ehdotuksia ja kommentteja jäsenistöltä, ja toiminta- ja talousraporttien tiivistelmät julkaistaan verkoston verkkosivuilla.

ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2021
ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2020
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2020
ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2019
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2019
ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2017
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2017

ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2016

ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2016
ALF puolivuotistoimintakertomus 7 -12 2015
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2015
ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2014