Hallinto Suomessa

Suomen verkostolla on sen toimintaa määrittelevät säännöt, jotka on päivitetty viimeksi marraskuussa 2016. Verkosto kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa ja sen toimintaa koordinoi Suomen ulkoministeriön määräajaksi valitsema koordinaattori. Koordinaattori tekee puolivuotistoimintasuunnitelmat ja talousarviot ulkoministeriötä varten sekä ALF:ia varten sihteeristön määrittämiksi toimintakausiksi. Koordinaattori raportoi toiminnastaan ja taloudenpidostaan ulkoasiainministeriölle puolivuosittain ja ALF:ille toimintakausittain.

Hallinnon kehittäminen

FIMEn tavoitteena on kehittää kansallisen verkoston toimintaa aiempaa demokraattisemmaksi ja jäsenlähtöisemmäksi. Osana pyrkimystä on myös koordinaation itsensä toiminnan muuttaminen läpinäkyvämmäksi: toimintasuunnitelmiin pyydetään ehdotuksia ja kommentteja jäsenistöltä ja määräaikaisten toiminta- ja talousraporttien tiivistelmät julkaistaan verkoston www-sivuilla.

Suomen verkoston toimintasuunnitelma 2017

ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2017
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2017

ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2016

ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2016
ALF puolivuotistoimintakertomus 7 -12 2015
ALF puolivuotistoimintakertomus 1-6 2015
ALF puolivuotistoimintakertomus 7-12 2014