Inka Nokso-Koivisto aloitti Suomen verkoston koordinaattorina

Suomen verkoston toisena koordinaattorina toimii kesäkuun alusta eteenpäin filosofian tohtori Inka Nokso-Koivisto. Hän aloitti Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamiehen sijaisena Anu Leinosen siirryttyä tutkimustehtäviin Beirutiin.

Nokso-Koivisto on tutkinut ja opettanut islamin tutkimusta vuosia Helsingin yliopistossa. Islamin tutkimuksessa häntä kiehtovat erityisesti arabiankielisen tieteen historia ja shiialaisuuden eri suuntaukset, ja väitöskirjassaan Nokso-Koivisto tarkasteli 900‒1200-lukujen Lähi-idän filosofisia tekstejä ihmiskuvan näkökulmasta.

Opetus- ja tutkimustehtävien lisäksi Nokso-Koivisto on työskennellyt järjestösektorilla sekä viestintäalalla. Ennen asiamiehen tehtävää hän toimi uskontojen yhteistyöjärjestö USKOT-foorumin toiminnanjohtajana. Nokso-Koiviston kiinnostuksen kohteisiin kuuluukin uskontodialogi, ja työssään hän on perehtynyt myös Suomen viharikostilanteeseen. ALFin toiminnassa Nokso-Koivisto toivoo voivansa edistää yhdenvertaisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua sekä kitkeä vallitsevia stereotypioita ja ennakkoluuloja.