Jäsenesittely: Amal ry

Amal ry on sosiaalialalla toimiva yhdistys, jonka tarkoituksena on islamin arvoihin perustuen tukea ja edistää tyttöjen ja naisten hyvinvointia.

Yhdistyksessä toimii eri aloilla työskenteleviä musliminaisia, joiden yhteisestä unelmasta yhdistys sai alkunsa. Yhdistyksen perustaminen lähti tarpeesta saada Suomeen toimintaa ja palveluita, joissa myös uskonto ja hengellisyys huomioidaan osana ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Amal ry:n toiminnassa hyödynnetään uskonnon voimaannuttavaa vaikutusta tyttöjen ja naisten osallisuuden vahvistamiseksi omissa yhteisöissään ja laajemmin yhteiskunnassa. Yhdistyksen tavoitteena on tukea tyttöjä ja naisia löytämään sopivia tukitoimia erilaisissa ongelmatilanteissa, kehittää tytöille ja naisille suunnattuja tukipalveluita ja vaikuttaa musliminaisten kohtaamiin asenteisiin yhteiskunnassa.

Amal ry:n missiona on voimaannuttaa naisia ja tyttöjä sekä vahvistaa naisten yhteisöllisyyttä ja siskoutta sekä toimia luotettavana asiantuntijana musliminaisiin liittyvissä erityiskysymyksissä. Haluamme tuoda turvaa ja luoda toivoa.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on parantaa tyttöjen ja naisten edellytyksiä toimia yhdenvertaisesti yhteiskunnan eri osa-alueilla. Toiminnassamme korostuu vertaisuuden merkitys, jota hyödynnetään laajasti yhdistyksen toiminnassa. Neuvonnalla ja ohjauksella tuemme naisia ja tyttöjä löytämään omia voimavarojaan ja tekemään omia ratkaisuja. Emme ole islamin oppineita, emmekä anna uskonnollisia fatwoja.

Amal ry is a social sector organization, whose purpose is to support and promote girls’ and womens wellbeing according to islamic values.

Behind the organization are muslim women from different professions, from whose shared dream the organization was founded. The organization was founded based on the need of activities and services, in which religion and spirituality are considered a part of a person’s overall wellbeing.

Amal ry makes use of the empowering effect of religion to increase and strengthen the involvement of girls and women in their own communities and in the society at large. The organization’s aim is to help girls and women to find suitable support services in different problem situations, to develop the support services offered to girls and women, and to influence the attitudes towards muslim women in the society.

Amal ry’s mission is to empower women and girls, to strengthen communality and sisterhood, and to be a trustworthy professional source in special issues related to muslim women. We want to give the feeling of safety and to create hope. 

Our purpose is to better the prerequisites of girls and women to act on different levels of the society. Importance of peer support is highlighted and strongly present in our work. We support girls and women through guidance and counselling to find their own resources and to make their own decisions. We are not scholars of islam and we do not give religious rulings (fataawa).

Our organization offers guidance and counselling to muslim girls and women, and to others who specifically want support based on islamic values. The organisation holds for example weekly peer gatherings, during which is possible to seek one on one guidance and counselling. You can get service- and social advicing holistically considering your situation and your wishes and needs.

Amal ry on Suomen Anna Lindh -verkoston jäsen 1/2019 alkaen