Kaikkien vaalit 2019

26.02.2019 - 14.04.2019


Tapahtuman kuvaus

Kaikkien Vaalit on Monihelin demokratiakasvatustoiminta, tarkoituksena edistää maahan muuttaneiden osallistumista ja vaikuttamista suomalaiseen yhteiskuntaan. Vuoden 2019 #KaikkienVaalit -kampanja toteutetaan aktivoitumistyöpajoilla, jolla tuodaan esiin vieraskielisten ryhmien huolet ja toiveet vaaliehdokkaille Kaikkien Vaalit -paneeleilla.

Kaikkien Vaalit -kampanja toteutetaan eduskuntavaalien alla 26.2.-14.4.2019 Helsingissä ja muualla Suomessa. Helsingin työpajat ja tapahtumat tukee Helsingin kaupunki kotouttamistyön avustuksella, mutta työpajamateriaalit ovat vapaasti käytössä kaikille. Tutustu materiaaleihin ja kampanjan tapahtumiin Monihelin sivuilla!
 

Lisätietoja: https://www.moniheli.fi/toiminta/hankkeet/kaikkienvaalit/

Kaikkien Vaalit (Our Election) is Moniheli’s democracy education activity. The goal of the #KaikkienVaalit campaign is to promote the participation and influencing of immigrants in the Finnish society. The 2019 edition is carried out through activation workshops, which bring the concerns and wishes of foreign language speakers directly to the candidates participating to the Kaikkien Vaalit election panels.

The Kaikkien Vaalit campaign is organised for the parliamentary elections from February 26th to April 14th in Helsinki and all over Finland. The Helsinki workshops and events are supported by the City of Helsinki’s integration grant, but the workshop materials are freely available for all. The workshop materials and list of events are available below!


Takaisin tapahtumakalenteriin