Kansalliset ALF verkostokoordinoijat tapasivat Göteborgissa 12.-14.6.

Suomen verkostoa edusti Villa Elban kehittämispäällikkö Heli Lehto.

Göteborgissa järjestetyssä kokouksessa keskityttiin kehitettäviin asioihin, jotka esiteltiin Anna Lindh Foundationin johtokunnalle. Johtokunnan puheenjohtajana toimii Mari Neuvonen Suomen ulkoministeriöstä. 

Koordinoijat esittelivät johtokunnalle useita ehdotuksia, joiden tarkoituksena on varmistaa hallinnon ja koordinoinnin sujuvuus lisäämällä resursseja. Nykyiset resurssit eivät valitettavasti vastaa työmäärää, ja monet koordinaattorit joutuvat itse kustantamaan työnsä organisaationsa varoista. Kansainvälisten kokousten kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisäämiseksi harkittiin useampien edustajien lähettämistä. Esimerkiksi kokousmatkoja voitaisiin järjestää edullisemmin, kun jokainen etsisi itse parhaan mahdollisen vaihtoehdon sen sijaan, että ne keskitettäisiin kaukaa hoidettuun järjestelmään. Lisäksi ehdotettiin uutiskirjeen poistamista. Tämä auttaisi välttämään tarpeetonta odottelua, kun tärkeät tiedotteet voitaisiin välittää nopeasti muiden kanavien kautta.

Kokouksen keskustelu oli antoisaa, ja yhtenä ehdotuksena oli, että vuosittaisessa koordinaattoreiden kokouksessa johtokunnasta osallistuisi pari henkilöä. Samaa menettelyä ehdotettiin myös johtokunnan omiin kokouksiin, eli muutamat organisaatiot olisivat aina edustettuina johtokunnan kokouksissa. Tarkoitus ei ole osallistua koko kokoukseen, vaan keskittyä sopiviin kohtiin.

Osa kansallisista koordinaattoreista toi esille näkemyksen, että ALFin tulisi ottaa kantaa poliittisiin asioihin. Johtokunnan puheenjohtaja Mari Neuvonen totesi, että poliittisia foorumeita on jo olemassa – Anna Lind -verkosto sen sijaan edistää kulttuurien välistä dialogia eikä lähde poliittisiin kannanottoihin.

Lisäksi kokouksessa ehdotettiin Anna Lind -verkoston myöntämää palkintoa innovatiiviselle tavalle edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua. Tämä sain paljon kannatusta joka taholla.