Kukapa kotoaan lähtisi? Ja minne?

Anna Lindh -säätiön julkaiseman Intercultural Trends Reportin mukaan Välimeren eteläpuolen asukkaat ovat huomattavasti haluttomampia jättämään kotimaataan kuin ehkä luullaan – itse asiassa huomattavasti haluttomampia kuin eurooppalaiset.


Kuva: Milja Rämö

Raportin pohjana olleessa tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien arvoja ja mielipiteitä. Osallistujilta kysyttiin, haluaisivatko he aloittaa uuden elämän omassa kotimaassaan vai jossain muualla, jos tilaisuus tulisi. Välimeren eteläpuolella keskimääräisesti yli puolet halusi jäädä kotimaahansa. Kaikista vähiten maastaan halusivat lähteä israelilaiset ja algerialaiset, joista 65 % jäisi kotimaahansa. Maastaan olivat halukkaimpia lähtemään hollantilaiset, joista 12 % aloittaisi uudelleen Alankomaissa – 88 % muuttaisi siis muualle. Suomalaiset olivat näkemyksissään tasan Euroopan keskiarvossa – 35 % jäisi koto-Suomeen. Välimeren eteläpuolisista maista eniten muuttohalukkaita löytyi Palestiinasta, jossa 24% jäisi kotimaahansa.

Nuoret olivat halukkaampia ja valmiimpia aloittamaan uudestaan muualla, kun taas yli 30-vuotiaat jäisivät mieluiten kotimaahansa. Välimeren eteläpuolella 15-29 -vuotiaista puolet olisi halukkaita muuttamaan ulkomaille, ja heistä vajaa puolet lähtisi Eurooppaan. Loput lähtijät jakautuisivat varsin tasaisesti muihin Välimeren eteläpuolen maihin, Persianlahden maihin ja Pohjois-Amerikkaan. Yli kolmekymppisistä lähtijöistä harvempi haluaisi Eurooppaan ja vastaavasti suurempi osa suuntaisi mieluummin muihin Välimeren eteläpuolen tai Persianlahden maihin.


Vaikka suurin osa Välimeren eteläpuolella asuvista ei siis tosiasiassa haluaisi lähteä Eurooppaan, Välimerta kaikesta huolimatta lähdetään ylittämään. Tähän on esitetty monenlaisia syitä, esimerkiksi nuorten valtava osuus Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän väestörakenteesta. Nuorista moni on korkeasti koulutettu, ja nuorisotyöttömyys on yleinen ja vakava ongelma. Yleinen näköalattomuus, toiveet paremmasta tulevaisuudesta ja poliittinen ilmapiiri voivat myös kasvattaa nuorten haluja yrittää onneaan muualla.  

Ihmiset ovat kautta aikojen liikkuneet työn, henkilökohtaisten haaveiden, rakkauden ja turvan perässä. Sodan lisäksi vaino, syrjintä ja tukahduttava poliittinen ilmapiiri ajavat myös ihmisiä liikkeelle.

Lähtemisen syyt voivat myös olla erilaisia kuin mitä kuvittelemme. Väitöskirjatutkija Samuli Lähteenmäki haastatteli beirutilaisia nuoria ja havaitsi, että Persianlahden maita pidettiin paikkana, jossa tienata rahaa ja haalia omaisuutta; Eurooppa taas nähtiin vapaana ja liberaliina paikkana, jossa voi nauttia kulttuurista ja tehdä uraa taiteiden parissa. Nuorten mielissä Euroopassa ei työllä kuitenkaan rikastu. Nuorten ajatuksissa kotimaa Libanon yhdistyi perheen perustamiseen ja sukulaisuussuhteiden vaalimiseen, mutta käytännössä huono työtilanne ajaa nuoria muuttamaan pois maasta, usein muualle Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueelle.

Intercultural Trends Report on Anna Lindh -säätiön neljän vuoden välein julkaisema raportti, jossa tarkastellaan Euroopan ja Välimeren alueen arvoja ja mielipiteitä. Raportti perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutetaan 13:ssa alueen maassa. Vuonna 2018 julkaistu raportti on järjestyksessään kolmas laatuaan. Tällä kertaa mukana oli myös Suomi. Raporttia koskevaa aineistoa julkaistaan nyt ensi kertaa suomeksi.

Tutkimus toteutettiin loppuvuonna 2016. Siihen haastateltiin kaikissa 13 maassa puhelimitse tuhatta yli 15-vuotiasta asukasta. Yhteensä kyselytutkimukseen vastasi 13 000 ihmistä.

Tutkimuksen pohjalta tehdyssä raportissa eri alojen asiantuntijat analysoivat tutkimuksen tuloksia ja ehdottavat erilaisia toimia mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.