Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille?

08.02.2021 - 08.02.2021


Tapahtuman kuvaus

Tervetuloa seuraamaan paneelikeskustelua suorana striimina Tiedekulmasta ma 8.2. klo 17–19!

Paneelissa mukana presidentti Tarja Halonen, Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen, luokanopettaja ja järjestöaktiivi Mina Khan sekä THL:n tutkimuspäällikkö Shadia Rask. Keskustelua voi seurata Tiedekulman sivuilla: https://tiedekulmamedia.helsinki.fi/fi/web/tiedekulma/player/webcast?playerId=38521893&eventId=76122444

Yhteiskunnallinen polarisaatio ja väkivaltaistuvat asenteet puhututtavat ja huolestuttavat. Polarisaatio näkyy mm. vastakkainasetteluna ja jakolinjoja luovana “me ja muut” -ajatteluna. Miten tavallinen kansalainen voisi osaltaan olla mukana hillitsemässä näitä ilmiöitä? Tähän paneelissa pyritään etsimään vastausta.

Tarja Halonen on toiminut aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Pasi Saukkonen tutkii mm. maahanmuuttoon, moninaisuuteen ja demokratiakehitykseen liittyviä kysymyksiä. Hän on pyrkinyt miettimään ratkaisuja elämään monikulttuurisessa ympäristössä. Mina Khan on yksi Mahdin Nuoret ry:n perustajista. Yhdistys on mukana sisäministeriön kansallisessa yhteistyöryhmässä radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi. Shadia Rask on tutkinut mm. syrjintäkokemusten yhteyttä hyvinvointiin ja osallistunut yhteiskunnalliseen keskusteluun moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden merkityksestä työelämässä.

Moniulotteinen katsaus polarisaatioon panelistien omien kokemusten kautta

Panelistit tarkastelevat asiantuntijarooliensa ja kokemustensa kautta omaa suhdettaan polarisaatioon. Tarkoituksena on tehdä polarisaatiosta ja väkivaltaistuvista asenteista ilmiöinä helpommin ymmärrettäviä. Lisäksi paneeli nostaa esiin ruohonjuuritason toiminnan merkityksen polarisaation vastaisessa työssä. Keskustelu luo laajan ja moniulotteisen katsauksen polarisaatioon yhteiskunnan eri sektoreilta käsin tarkasteltuna.

Paneelin juontavat Marja Laine Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:stä ja Depolarize.fi -hankkeen johtaja Miriam Attias. Attias esittelee aluksi keskustelun kannalta keskeiset käsitteet ja polarisaatioteorian. Paneelin lopuksi Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski pohtivat ratkaisuja polarisaation ja väkivaltaistuvien asenteiden ehkäisemiseen. Benjamin ja Vallinkoski ovat tutkineet Radikaaliksi kasvamassa? -hankkeessa radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn mahdollisuuksia suomalaisissa oppilaitoksissa.

Ohjelma:

17.00 Aloitussanat: UNESCO professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto

17.10 Polarisaatioteoria: Miriam Attias, Depolarize.fi -hanke

17.25 Paneelikeskustelu: Tarja Halonen, Pasi Saukkonen, Mina Khan ja Shadia Rask.

18.40 Ratkaisuja kohti: Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski, Helsingin yliopisto

18.55 Loppusanat, professori Arto Kallioniemi

19.00 Tilaisuus päättyy

Tapahtuman järjestävät Helsingin yliopisto, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Tule pohtimaan kanssamme yksilön vaikutusmahdollisuuksia!


Takaisin tapahtumakalenteriin