Ohjelma: verkostotapaaminen 3.6.

Maanantai 3.6. klo 12:30–16:00 Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa (Hanasaarenranta 5, 02100 Espoo). Huom.: Koivusaaren metropysäkin ja Hanasaaren välillä on bussikuljetus

Linkki ilmoittautumiseen

Summary of the program in English

11:30 Lounas Hanasaaren ravintolassa.

12:30 Toimikauden avajaiset alkavat (Kullager). Verkoston uusi koordinaattori esittäytyy!

Tia Kangaspunta: Mitä Suomessa, muualla Euroopassa ja Välimeren eteläpuolella ajatellaan erilaisuudesta, tasa-arvosta, lasten kasvatuksesta ja radikalisoitumisen ehkäisystä?

Toisin kuin viimeaikaisesta kärkevästä maahanmuuttokeskustelusta voisi päätellä, suomalaiset uskovat tasa-arvoon ja ovat valmiit hyväksymään erilaiset ihmiset osaksi elämäänsä. 97 prosenttia Anna Lindh-säätiön (ALF) kyselytutkimuksen suomalaisista vastaajista oli sitä mieltä, että kaikilla tulisi olla samat mahdollisuudet uskonnosta tai kulttuuritaustasta riippumatta. Eurooppalaiset ylipäätään ovat avoimia erilaisuudelle: 65 prosenttia vastaajista ei häiriintyisi lainkaan lähisukulaisen avioliitosta erilaisesta kulttuuritaustasta tulevan puolison kanssa. Monikulttuurisia kouluja pidettiin tehokkaina välineinä opettaa erilaisuuden hyväksymistä ja yhteiseloa.

Konrad Pedziwiatr analysoi puolalaisten suhtautumista Välimeren eteläpuolisista maista tuleviin maahanmuuttajiin ja Euro-Välimeri-dialogiin. Intercultural trends -raportissa selvisi, että puolalaiset ja suomalaiset jakavat pitkälti samat arvot ja asenteet.
Lue lisää

Tule kuulemaan lisää ALF:n laatiman Intercultural Trends and Social Change in the Euro-Mediterranean region -raportin löydöksistä ja keskustelemaan EU-alueen ja Välimeren eteläpuolisen alueiden arvomaailmojen muutoksista, yhtäläisyyksistä ja eroista 

13:30 Työpajat

Jakaudumme kolmeen työpajaan, jota kutakin vetää koulutettu fasilitaattori. Jokaisesta työpajasta valitaan myös raportoija, joka tekee muistiinpanot keskustelusta.

1) Nuorten radikalisoitumisen ehkäiseminen. Nuoret  nähdään Euro-Välimeri-alueella samanaikaisesti uhkana ja mahdollisuutena. Toisaalta nuoret ovat toisaalta alttiita radikalisoitumisella, toisaalta he ovat kaikista tutkituista ryhmistä suvaitsevaisempia. Miten nuoria voidaan auttaa oikeaan suuntaan?

2) Millaisia kansalaisia kasvatamme? Euroopassa tärkein arvo lastenkasvatuksessa on kunnioitus muita kulttuureja kohtaan. Välimeren eteläpuolella ykkösenä on uskonnollisuus. Myös yhdistäviä tekijöitä kuitenkin on, sillä solidaarisuus perhettä kohtaan on toisiksi tärkein arvo koko alueella. Työpajassa pohditaan, miten lasten kanssa työskentelevät voivat käsitellä arvojen moninaisuutta kasvatuksessa.

3) Kohtaamiset ja medialukutaito stereotypioita purkamassa.  Media vaikuttaa mielikuviin muista kulttuureista negatiivisesti. Sen sijaan kummallakin puolen Välimerta asenteisiin vaikutti positiivisesti kohdata ihminen meren toiselta puolelta. Olisiko tässä siis avaimia stereotypioiden vastaiseen kamppailuun?

Väitteet perustuvat Anna Lindh -säätiön vuonna 2018 tekemään kyselytutkimukseen Euro-Välimeri-alueella asuvien arvoista. Suomen verkosto julkaisee toukokuun aikana teemoihin liittyen viisi lyhyttä analyysia.

14:15 Ohjattu verkottuminen & kahvi

Tule verkottumaan, markkinoimaan järjestösi uusia projekteja, vaihtamaan kuulumisia ja tapaamaan muita kulttuurien välisestä vuorovaikutuksesta kiinnostuneita aktiiveja.

14:45 Mitä esität vuoden 2020 Euro-Med Foorumin ohjelmaan?

ALF järjestää vuonna 2020 jälleen Euro-Med -foorumin, joka on alueen suurin säännöllinen kansalaisyhteiskunnan tapahtuma. Teemoina ovat nuoriso, naiset, monikulttuuriset kaupungit sekä media ja kulttuuri. Mitä sinä tai edustamasi järjestö haluaa esittää Kroatiassa 2.-4.2020 pidettävän tapaamisen ohjelmaan? Haluatko esitellä hyviä, testattuja toimintatapoja, etsitkö yhteistyökumppaneita ja oletko halukas pitämään esitelmän tai vetämään työpajan tai keskustelusession?

15:15 Toiveita ja pyyntöjä

Mitä haluat ALF:n Suomen verkoston toiminnalta seuraavan puolentoista vuoden aikana? Tule esittämään toiveita ja ehdota teemoja ja toimintatapoja.

15:45 loppukoonti

Tilaisuus päättyy klo. 16:00 mennessä.