Poikkeustila perheissä: koronakriisi ja tasa-arvo

29.04.2020 - 29.04.2020


Tapahtuman kuvaus

29.4. klo 14.00-15.00, Zoom

Kulttuurienvälisen dialogin teemat ovat ajankohtaisia myös koronakriisin aikaan. Suomen Anna Lindh -verkoston webinaarisarjassa keskustelemme verkostollemme tärkeistä aiheista keskiviikkoiltapäivisin, kukin omalta koneeltaan käsin. Jokaisen webinaarin aloittavat tiiviit asiantuntija-alustukset, ja näiden jälkeen on aikaa kysymyksille, kommenteille ja keskustelulle.

Koronakriisi tuo esiin ja koettelee yhteiskunnan perustavia rakenteita ja arvoja. Ihmiset eivät ole kriisin edessä tasa-arvoisia – eriarvoisuus näkyy myös sukupuolten välillä. Korona on pakottanut  pohtimaan kysymyksiä, joita ei normaalitilanteessa tarvitse miettiä ja työelämän, ja perheen yhteensovittaminen on aivan uudenlaisten haasteiden edessä. Kuka perheestä saa tai joutuu käymään töissä – kenen vastuulla on lasten hoito ja koulunkäynti? Kuka hoivaa lapsia ja sairaita tai ottaa työssään riskin tartunnasta?

Webinaarisarjan neljännessä osassa keskustellaan poikkeustilassa muotoutuneista sukupuolinormeista kotien työnjaon ja työelämän näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan niin käytännön arjen näkökulmasta kuin rakenteiden tasolla. Onko kriisiajan Suomi epätasa-arvoisempi kuin aiemmin, ja mitä se kertoo yhteiskuntamme syvemmistä valtarakenteista ja sukupuolten tasa-arvon tilasta? Mitä voimme oppia tilanteesta, ja kuinka rakennamme kriisin jälkeen entistä tasa-arvoisemman yhteiskunnan ja työelämän?

Alustajat

Tiina Sihto, tutkija, Jyväskylän yliopisto

Työn ja hoivan yhteensovittaminen poikkeustilassa

YTT Tiina Sihto on tarkastellut yhteiskuntapolitiikan alan väitöskirjassaan naisten työn ja hoivan yhteensovittamisen paikallisia ehtoja. Hän työskentelee tutkijatohtorina Jyväskylän yliopistossa Suomen Akatemian rahoittamassa Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikössä (CoE AgeCare).

Johanna Sjöholm, Nicehearts ry:n toiminnanjohtaja, perustaja. 

Heikoimmassa asemassa olevat, Suomeen maahan muuttaneet naiset poikkeustilanteessa

Nicehearts ry on vuonna 2001 perustettu tyttö- ja naistoimintaa tuottava yhdistys, jonka tavoitteena on mahdollistaa, että tytöt, naiset sekä sellaisiksi itsensä kokevat löytävät oman paikkansa yhteiskunnassa sen tasa-arvoisina ja yhdenvertaisina jäseninä.

Annica Moore, toiminnanjohtaja, Mothers in Business MiB ry 

Jaksaminen ja johtaminen koetuksella: Koronatilanteen poikkeukselliset haasteet työn ja perheen yhteensovittamiselle

YTM, FM Annica Moore on MiBin myötä noussut työelämän tasa-arvon ja perheystävällisen johtamisen asiantuntijaksi. Moore on toiminut aiemmin mm. MiBin hallituksen puheenjohtajana ja tasa-arvoasiantuntijana UNESCOlla. MiB on urasuuntautuneiden äitien verkosto. MiB tarjoaa mahdollisuuden työelämätaitojen ja verkostojen kehittämiseen, ja edistää äitien asemaa työelämässä ja yhteiskunnassa. 

Tapahtumaan ilmoittautuminen

Webinaariin on ennakkoilmoittautuminen verkkolomakkeella 28.4. mennessä. Webinaarin linkki lähetetään osallistujille samana aamuna.


    Takaisin tapahtumakalenteriin