Pyydä Suomen Anna Lindh –verkosto tapahtumaasi yhteistyökumppaniksi! Osallistumme kansainvälisen esiintyjävieraan matkakustannuksiin

Oletko järjestämässä keskustelutilaisuutta, luentoa, työpajaa tai keikkaa, johon kutsut esiintyjän toisesta Anna Lindh –verkoston maasta, erityisesti Lähi-idästä tai Pohjois-Afrikasta? Suomen Anna Lindh –verkosto voi toimia yhteistyökumppanina tapahtumissa tarjoamalla tukea kansainvälisen esiintyjävieraan matka- ja majoituskustannuksiin.

Haku vuonna 2020 järjestettäviä tapahtumia varten on auki 9.2. asti.

Voit hakea tukea esiintyjävieraan kutsumiseen lähettämällä vapaamuotoisen esittelyn tapahtumastasi verkostokoordinaattori Inka Nokso-Koivistolle (inka.nokso-koivisto[at]fime.fi). Kerro ainakin tapahtumasi otsikko, teema, kutsuvieraan lyhyt esittely sekä arvioidut kustannukset vieraan kutsumisesta. 

Suomen Anna Lindh –verkosto voi toimia yhteistyökumppanina tapahtumissa, joissa järjestäjänä on yksi tai useampi verkoston jäsen ja joka on verkoston arvojen mukainen.  

Anna Lindh -säätiö (Anna Lindh Foundation, ALF) on vuonna 2005 perustettu kansainvälinen organisaatio, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta. ALF pyrkii kumoamaan kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita sekä tiivistämään EU-Välimeri-yhteistyötä. Se tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta ja rahoittaa hankkeita, jotka liittyvät usein ALF:n tärkeimpiin toiminta-alueisiin: koulutus ja nuoriso, kulttuuri ja taiteet, rauha ja rinnakkaiselo, arvot, uskonnot ja henkisyys, kaupungit ja siirtolaisuus sekä media. 

Celebrating our Diversity Forum Helsinki 9.-11.10.2019
Celebrating our Diversity Forum Helsinki 9.-11.10.2019. Kuva: Ella Kiviniemi