Suomen verkosto

Suomi on ollut alusta alkaen aktiivisesti mukana Anna Lindhin säätiön toiminnassa. Jokaisella jäsenmaalla on kansallinen verkosto ja verkoston vetäjä.

Anna Lindh -säätiön Suomen verkostossa on tällä hetkellä yli 100 jäsentä – järjestöjä, muita toimijoita sekä yksityishenkilöitä.

Luettelo Suomen verkoston nykyisistä jäsenistä

Mitä Suomen verkosto tekee?

Yhteiset hankkeet Suomessa

Suomen verkoston järjestää jäsenilleen kulttuuritapahtumia, keskusteluja, koulutusta ja verkostoitumistapahtumia. Vuosien 2020–2022 toiminta on keskittynyt verkkoon.

Hyvän kuvan verkoston toiminnasta Suomessa saa tutustumalla aiempiin tapahtumiin.

Osallistuminen kansainväliseen toimintaan

Verkoston jäsenet ovat osallistuneet ALF:n hankehakuihin ja toteuttaneet yhteisprojekteja mm. marokkolaisten, palestiinalaisten, kreikkalaisten ja virolaisten ALF-verkoston jäsenten kanssa. Verkoston jäseniä on myös osallistunut Anna Lindh –säätiön järjestämiin seminaareihin, workshoppeihin ja muihin tapahtumiin eri puolilla Välimerta.

Suomen verkosto on tehnyt tiivistä yhteistyötä Ruotsin, Saksan ja Libanonin verkostojen kanssa Celebrating Our Diversity -tapahtumasarjan kanssa.

Ajankohtaisia tapahtumia, hankehakuja sekä muita uutisia kannattaa seurata tapahtumakalenterista sekä verkoston Facebook-sivulta.

Muuta

Suomen verkosto on tuottanut tähän mennessä kaksi julkaisua: Impivaarasta pyramideille – kulttuurienvälinen vuoropuhelu ja suomalainen kansalaisyhteiskunta (2011) sekä A Flying Finn – Finnish Civil Society Actors in the Global Sphere (2013).

Mitä Suomen verkoston vetäjä tekee?

Vuonna 2022 syystalvesta Suomen verkoston vetäjäksi siirtyi Nuorisokeskus Villa Elban, kansainväliselle osastolle. Vuosina 2014-2022 verkoston vetäjänä toimi Suomen Lähi-idän instituutin säätiö (FIME) ja sen asiamies Anu Leinonen, ja ennen tätä professori Tuomo Melasuo ja Tampereen yliopiston Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus TAPRI. Suomen verkoston toimintaa ovat rahoittaneet Suomen ulkoasiainministeriö sekä Anna Lindh -säätiön sihteeristö.

Verkoston koordinaattorin työtä tukee verkoston ohjausryhmä, jossa kaudella 2022-2024 toimivat:

Jäseninä
Anu leinonen, Suomen Lähi-idän instituutti
Linda Omodara, YK-nuoret
Heidi Rautionmaa, Religions for Peace Women of Faith network in Finland
Julie Breton, Moniheli

Varajäseninä
Henna Middeke, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys
Tuomo Melasuo, TAPRI, Tampereen yliopisto

ALF-Finland-rules-20.2.2023

Kansallisen koordinaation tärkeimmät tavoitteet

  • Välimeren alueen kulttuurien ja kansalaisyhteiskuntien tuntemuksen lisääminen Suomessa
  • Suomalaisen kansalaisyhteiskunnan aktivointi kulttuurien välisessä dialogissa Välimeren alueen, erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän maiden kansalaisyhteiskuntien kanssa
  • Tiedottaminen Suomessa Anna Lindhin säätiön toiminnasta Suomessa
  • Suomen ALF-verkoston toiminnan ulottaminen koko maan alueelle ja verkoston jäsenpohjan  kasvattaminen
  • Suomalaisten opastaminen ja neuvominen osallistumaan ALF:n kumppaniverkostojen hankkeisiin sekä ALF-säätiön vuosittaisten hankekilpailujen osallistumiskynnyksen madaltaminen