Kulttuurienvälistä kansalaisuuskasvatusta käsittelevään tapahtumaan 26-31.8 Helsingissä osallistui noin 70 ALF-verkoston jäsentä Suomesta, Tanskasta, Virosta, Saksasta, Marokosta, Puolasta, Ruotsista, Tunisiasta ja Turkista. Tapahtumassa verkostoiduttiin, identifioitiin ajankohtaisia haasteita, etsittiin uusia lähestymistapoja, ja tutkittiin alueidenvälisiä eroja, samankaltaisuuksia, ja parhaita käytäntöjä. Osallistujat olivat kansalaisyhteiskunnan toimijoita, opettajia, nuorisotyöntekijöitä ja kouluttajia, joille nuorisotyö, kulttuurienvälinen dialogi, syrjinnän vastaisuus, sekä rasismin ja ksenofobian torjunta ovat tärkeitä aiheita.

Tapahtumassa oli kaksi osaa: foorumi, joka seuraili Maltalla 2016 järjestetyn ALF:n Euro-Med Civil Society Forumin strategisia tuloksia. Foorumin jälkeen järjestettiin koulutus, johon osallistui parisenkymmentä koulutuksen parissa työskentelevää toimijaa. Koulutuksessa hyödynnettiin ALF:n koulutuspakettia kulttuurienvälisestä kansalaisuuskasvatuksesta Euro-Välimeri-alueella (Anna Lindh Foundation Education Handbook on Intercultural Citizenship in the Euro-Med region)

Tapahtuman järjestivät Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto ja  Suomen Lähi-idän instituutti, ja kumppaneita olivat Danmission Middle East (Denmark), International Cultural Centre in Kraków (Poland), Centre International de Coopération Sud Nord (Morocco), We Love Sousse (Tunisia), National Museums of World Culture – Statens Museer för Världskultur (Sweden), Estonian School of Diplomacy (Estonia), Goethe-Institut e. V. Germany & ZAK – Centre for Cultural and General Studies (Germany) and S&G System, sekä Generation Association (Turkey).

Lue lisää ohjelmasta ja puhujista englanninkielisiltä sivuilta.