Anna Lindh -säätiön Suomen kansallisen verkoston yhteishanke

Muuttuvat kaupungit 2015-2016

Suomen kaupungit elävät monikulttuuristumisen ja murroksen aikaa. Muuttuvat kaupungit on Anna Lindh -säätiön Suomen kansallisen verkoston yhteishanke, jonka tavoitteena on edistää eri toimijasektorien rajat ylittävän yhteistyön avulla kaupunkilaisten yhdenvertaisuutta monikulttuurisissa kaupunkiympäristöissä. Hankkeessa mukana olevat verkoston toimijat kutsuvat yhteen akateemiset tutkijat, kansalaisjärjestöt sekä viranomaiset jakamaan näkemyksiään aiheesta sekä vahvistamaan yhteistyötä eri toimijoiden välillä.

Hanke käynnistyi lokakakuussa 2015 Espoon Hanasaaressa järjestetyssä Builders of Intercultural Cities –seminaarissa, jossa kuultiin suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden näkökulmia hyvinvoivien monikulttuuristen kaupunkien luomisesta.

Hanke jatkui helmi-huhtikuussa 2016 verkoston järjestämillä viidellä asiantuntijatyöpajalla, joissa pureudutaan mm. seuraaviin aiheisiin:

  • kaupunkitila ja turvallisuus
  • kaupunkien segregaatio ja monikulttuurisuus
  • kulttuurien ja uskontojen välinen dialogi
  • monikulttuurisuus ja kuntayhteistyö
  • globaalikasvatus ja aktiivinen kansalaisuus

Hankkeessa mukana olleet järjestöt: African Care, Ajatushautomo e2 ThinkTank, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö Mythos ry, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, Kulttuuri ja uskontofoorumi FOKUS ry, Suomen Lähi-idän instituutti FIME, Suomen Pakolaisapu, SONDIP – Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto ry, Lähi-idän opiskelijat ry, Marokon Ystävät Suomessa MYS ry, Middle Eastern Film and Art Festival MEFA, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Plan Suomi Säätiö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Vantaan Nicehearts ry.

Hankkeen rahoitti kansainvälinen Anna Lindh -säätiö.