Tervetuloa Suomen ALF-verkoston kokoukseen maanantaina 23.2. klo 17

23.02.2015 - 23.02.2015


Tapahtuman kuvaus

Kokouksen tärkeimmät asiat ovat verkoston sääntöjen päivittäminen ja verkoston seuraavan yhteishankkeen suunnittelu.

Kokouksen esityslista liitteineen lähetetään lähempänä kokousta. Kokouksen jälkeen verkoston uudet jäsenet esittelevät toimintaansa, ja klo 18.45 verkoston jäsen FT Nora Repo pitää esitelmän albaaninaisten uskonnollisesta identiteetistä.

Kahvitarjoilu.

HUOM! Helsingin ulkopuolelta tuleville verkoston jäsenille korvataan matkat julkisilla kulkuvälineillä kotimaassa. Kysy lisää Suvilta, suvi.laakso@fime.fi

 

Yhteinen hanke

Yhteiseen hankkeeseen tarvitaan vähintään 10 jäsentä, jotka yhdessä suunnittelevat ja toteuttavat Anna Lindh -säätiön päämääriä (mm. saattaa yhteen ihmisiä ja järjestöjä Välimeren pohjois- ja eteläpuolilta, kumoaa kulttuurisia väärinkäsityksiä ja stereotypioita, tukee dialogia, rinnakkaiseloa ja erilaisuutta, painopistealueina koulutus ja nuoriso, kulttuuri ja taiteet, rauha ja rinnakkaiselo, arvot, uskonnot ja henkisyys, kaupungit ja siirtolaisuus sekä media). ALF myöntää vuoden kestävälle hankkeelle maksimissaan 14 000 euron rahoituksen, joka tulee hakuun loppukeväästä tai alkukesästä. Hanketta voi koordinoida joko FIME tai joku jäsenjärjestöistä. FIME on sopinut Moniheli ry:n kanssa, että tämä esittää verkostolle hanketta teeman ”monikulttuurinen kaupunki” alla. Hankkeen päämääränä on saattaa yhteen järjestötoimijoita ja tutkijoita. Myös kilpailevat esitykset ovat tervetulleita. Olkaa hyvä ja lähettäkää 1-2-sivuiset esitykset Suvi Laaksolle 18.2. mennessä.

 

Verkoston edelliset yhteiset hankkeet ovat olleet MEFF ry:n koordinoima Middle Eastern Film and Arts -festivaali (http://www.mefahelsinki.com/fi/) 2014 ja Kulttuurifoorumi Fokus ry:n koordinoima Imaamit Suomessa – Imaamikoulutussselvitys 2013.

Sijainti
Kirkkokatu 6, Helsinki, Suomi

Kirkkokatu 6, Helsinki, Suomi


Takaisin tapahtumakalenteriin