Tiedote: Hanasaaren avajaisseminaari 12.10.2015 käynnistää kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävän Changing Cities -pilottihankkeen

Helsingissä maanantaina 5.10.2015

 

Tiedote: Hanasaaren avajaisseminaari 12.10.2015 käynnistää kaupunkilaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia edistävän Changing Cities -pilottihankkeen

Suomalaisissa kaupungeissa eletään kiihtyvän muutoksen aikaa. Me Suomen Anna Lindh -verkoston Changing Cities -hankkeessa kutsumme yhteen tutkijat, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset pohtimaan, kuinka monikulttuurisesta elinympäristöstämme tehdään kaikille yhdenvertainen.

“Suomi on monikulttuurinen yhteiskunta ja monikulttuurisemmaksi se muuttuu. Se on sekä haaste että mahdollisuus, niin kansalliselle itseymmärrykselle kuin käytännön yhteiskuntaelämällekin. Hyvät poliittiset päätökset perustuvat avoimeen julkiseen keskusteluun sekä tietoon, jota Suomessa pitäisi olla enemmän”, toteaa monikulttuurisuuskysymyksiin perehtynyt politiikan tutkija VTT Pasi Saukkonen.

Hankkeen avajaisseminaari järjestetään Hanasaaren ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa Espoossa maanantaina 12.10.2015 klo 12.00–17.00. Seminaarissa vahvistetaan yhteistyötä eri kentillä toimivien suomalaisten ja ruotsalaisten asiantuntijoiden kesken hyvinvoivien monikulttuuristen kaupunkien luomiseksi. Mutta puhuvatko tutkijat samaa kieltä kuin järjestöjyrät? Onko kaupungin virkamies järjestön  tukena vai turmana? Ovatko ruotsalaiset meitä askeleen edellä monikulttuurisessa ”nou haussa”? Seminaari on avoin yleisölle.

Avajaisseminaarissa puheenvuoron saavat seuraavat asiantuntijat:

VTT Pasi Saukkonen on monikulttuurisuuskysymyksiin erikoistunut politiikan tutkija. Hän toimii johtajana Kultturipoliittisen tutkimuksen edistämissäätiössä (Cupore) ja erikoistutkijana Helsingin kaupungin tietokeskuksessa. Hän on yleisen valtio-opin dosentti Helsingin yliopistossa ja kulttuuripolitiikan dosentti Jyväskylän yliopistossa.

Tutkijatohtori VTT Veronika Honkasalo toimii tutkijana Nuorisotutkimusseura ry:ssä, jossa hänen erikoistumisalueena ovat jo pitkään olleet nuorisotyöhön, monikulttuurisuuteen ja rasisminvastaiseen toimintaan liittyvät kysymykset. Lisäksi hän toimii Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettuna Helsingissä.

Pasi Laukka toimii Oulun kaupungin yhteisötoiminnan päällikkönä. Hän vastaa maahanmuuttopalveluiden linjauksesta, lähidemokratiasta, kuntalaisten osallisuudesta ja vaikuttamisesta sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden linjauksesta. Hän on toiminut useissa luottamustehtävissä eri järjestöissä ja kuntasektorilla.

Susanna Udvardi on ruotsalaisen Act for Integration -järjestön perustaja sekä Victim Women -turvakeskuksen johtaja.

Patrick Gruczkun työskentelee Göteborgin Maailman kulttuurien museossa ja koordinoi Ruotsin Anna Lindh -verkostoa. Gruczkun on myös Anna Lindh -säätiön neuvoa-antavan elimen jäsen.

Asiantuntijat vastaavat mielellään haastattelupyyntöihin.

Seminaari käynnistää työpajojen sarjan, jossa asiantuntijat eri kentiltä pureutuvat kysymyksiin mm. kaupunkien segregaatiosta, sukupuolittuneesta väkivallasta, nuorten osallisuuden edistämisestä ja radikalisoitumisen ehkäisemisestä, kuntayhteistyöstä sekä kulttuurien ja uskontojen välisestä dialogista.

Hankkeessa mukana olevat järjestöt:  African Care, Ajatushautomo e2 ThinkTank, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Helsingin yliopiston uskontotieteen ainejärjestö Mythos ry, Joensuun seudun monikulttuurisuusyhdistys ry (JoMoni), Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry, Kulttuuri ja uskontofoorumi FOKUS ry, Suomen Lähi-idän instituutti FIME, Suomen Pakolaisapu, Lähi-idän opiskelijat ry, Marokon Ystävät Suomessa MYS ry, Middle Eastern Film and Art Festival MEFA, Monikulttuurijärjestöjen yhteistyöverkosto Moniheli ry, Plan Suomi Säätiö, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry, Vantaan Nicehearts ry. Hankkeen rahoittaa kansainvälinen Anna Lindh -säätiö.

Lisätietoja:

Margareta Tahvanainen, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry, hankekoordinaattori
margareta.tahvanainen(at)gmail.com, 0443617065

Suvi Laakso, Anna Lindh -säätiön Suomen kansallisen verkoston koordinaattori, suvi.laakso(at)fime.fi, 040-7756 877

Lisätietoja: http://www.hanaholmen.fi/fi/kalenteri/yhteiskunta-ja-elinkeinoelama/item/52-changing-cities-avajaisseminaari