Valokuvanäyttely / Photo Exhibition: Sodan yhteiset kasvot – Common Faces of War

08.01.2018 - 14.01.2018


Tapahtuman kuvaus

Paikka / Location: 8-14.1.2017, Sanomatalo, Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki

Sodan yhteiset kasvot -näyttelyn kuvat on kuvattu Libanonissa ja Turkin Kurdistanissa.

“Näyttelyä varten olen kuvannut sodan ja sodasta pakenemisen jälkiä ihmisissä. Väkivalta, sota ja konfliktit jättävät jälkensä syvälle ihmisolemukseen koko elämän ajaksi. Vaikka olen kuvannut ihmisiä eri kansalaisuuksista, kurdeja, palestiinalaisia ja syyrialaisia, kuvistani voi nähdä, että kipu on kaikilla sama.”

“Aloitin valokuvauksen ajatellen, että yksi valokuva voi muuttaa maailmaa. Turkin kurdina olen nähnyt kuinka väkivallalla yritetään muuttaa maailmaa, mutta maailma ei muutu näin. Väkivalta luo lisää väkivaltaa. Väkivalta vie meitä kauemmaksi toisistamme. Valokuvat eivät muuta maailmaa, mutta ne voivat muuttaa yhden ihmisen maailman. Ja maailmaa muutetaan yksi ihminen kerrallaan.”

Mesut Turan on kurdilainen valokuvaaja, joka on aikaisemmin työskennellyt kuvajournalistina turkkilaisissa sanomalehdissä.

Turan on saanut näyttelyä varten Patricia Seppälän säätiön apurahan.

——-
The pictures of the exhibition are taken in Lebanon and Kurdish regions of Turkey.

”I photographed for the exhibition traces of war in people. Violence, war and conflicts leave their mark deep into the human essence, for the entire life. Although I have photographed people of different nationalities, Kurds, Palestinians and Syrians, you can see the pain is all the same.”

”I started photography, thinking that one photo can change the world. As a Kurd, I have seen how violence is used for attempts to change the world, but the world will not change like that. Violence creates more violence. Violence takes us away from each other. This cycle can be interrupted, for example, with photography. Photos do not change the world, but they can change the world of one person. And the world is changed one person at a time.”

Mesut Turan is a Kurdish photographer who has previously worked as a photojournalist in Turkish newspapers.

Turan has received a grant from Patricia Seppälä Foundation for the exhibition.

Sijainti


Takaisin tapahtumakalenteriin