Moltaqa Dawrak kokosi kolmivuotisen ohjelman menestystarinat yhteen Aleksandriassa 1.-2. joulukuuta

kuvituskuva

Egyptissä tuotiin yhteen menestystarinoita ALF-verkoston arabijäsenten parista. Dawrak on pyrkinyt edistämään demokratiakehitystä erityisesti arabimaissatukemalla kansalaisyhteiskuntien välistä vuorovaikutusta ja vahvistamaan dialogia erilaisten ryhmien välillä.

Dawrak-ohjelman tähtiprojekti (Young Arab Voices) herätti keskustelua toiveista jatkon suhteen. YAV on koostunut erilaisista kansallisista ja paikallisista hankkeista, joissa nuoret arabit ovat oppineet väittelemään keskenään – ilmaisemaan mielipiteitään, kuuntelemaan, argumentoimaan ja etsimään yhteisiä ratkaisuja.

Työpajaan kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen taidoista (inter-cultural competence) osallistui myös suomalainen kansalaisyhteiskuntatoimija Tiina Hyyppä.