Zadarissa keskusteltiin paikallisyhteisöjen roolista ja kestävästä kehityksestä

ALF järjesti viime viikolla Kroatian Zadarissa kolmepäiväisen konferenssin, jossa perehdyttiin kestävän kehityksen teemoihin paikallisyhteisöjen näkökulmasta ja valmistauduttiin huhtikuussa 2020 järjestettävään Med Forumiin.

Konferenssiin osallistui verkoston jäseniä parista kymmenestä eri maasta.

Zadarissa kuultiin, kuinka yrittäjyys ja maailmaparantaminen mahtuvat mainiosti samaan pakettiin. Osallistujat saivat kuulla niin Ruotsissa, Kreikassa kuin Kroatiassakin käynnissä olevista järjestöjen hankkeista, joissa yhteiskunnallisella yrittämisellä edistetään osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä.

Tarkastelussa olivat myös naisten moninaiset roolit ja niihin liittyvät haasteet. Useissa eri maissa hankittujen kokemusten perusteella voidaan sanoa, että asenteita on mahdollista muuttaa muun muassa monipuolisilla esikuvilla ja naisten rohkealla näkymisellä perinteisesti miesvaltaisissa julkisissa tiloissa.

Paneeleissa ja työpajoissa käsiteltiin erilaisia kestävän kehityksen teemoja kansalaisyhteiskunnan näkökulmasta.

Ilmastokriisiin etsittiin ratkaisuja uusiutuvasta energiantuotannosta, ja alan tutkijat avasivat useita uusiutuvia energiamuotoja yhdistävien energiaratkaisujen etuja. Näihin lukeutuvat paitsi taloudellisuus ja ympäristöystävällisyys myös se, että energiantuotanto voi olla paikallisten asukkaiden omistuksessa.

Muun muassa tällaisin eväin suuntaamme kohti ensi vuoden foorumia. Med Forum on neljän vuoden välein järjestettävä tapahtuma, joka tuo yhteen tuhatkunta Euro-Välimeri-yhteistyöstä kiinnostunutta kansalaista Anna Lindh -säätiön 42 jäsenmaasta. Voit seurata ajantasaista tietoa foorumin suunnittelun etenemisestä verkkosivuiltamme.