Koulutus jäsenistölle: Sukupuolisensitiivinen kohtaaminen järjestötyössä

08.10.2020 - 08.10.2020


Tapahtuman kuvaus

8.10.2020, klo. 9:00-11:00, Zoom

Mitä sukupuolisensitiivisyys pitää sisällään ja miten oikeanlaisella kohtaamisella voidaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Kuinka sukupuolisensitiivinen kohtaaminen vahvistaa osallisuutta ja hyvinvointia sekä auttaa elämänhallinnassa?

Tyttö- ja naistoimintaa tuottavan Niceheartsin koulutuksessa tutustutaan sukupuolisensitiivisyyden perusteisiin ja siihen, mitä sukupuolisensitiivinen kohtaaminen käytännön tilanteissa tarkoittaa. Koulutuksessa syvennetään osallistujien tietoisuutta sukupuolisuuden vaikutuksista ihmisen elämässä. Vaikka sukupuoli on erityisenä tarkastelun kohteena, sukupuolisensitiivisyydessä tunnustetaan ja tunnistetaan intersektionaalisuus. Sukupuoli ei ole erillinen osa ihmisyyttä, vaan se kietoutuu erottamattomasti muun muassa etniseen taustaan, ikään, uskontoon, persoonallisuuteen ja yhteiskuntaluokkaan.

Koulutus on suunnattu Anna Lindh -verkoston jäsenille, jotka työssään tai muuten järjestötoiminnassa tarvitsevat välineitä sukupuolisensitiiviseen kohtaamiseen. Verkoston jäsenet ovat etusijalla, jos koulutus menee täyteen.

Kouluttajat:

Sanna Heikkinen, Tyttöjen Tilan johtaja (Vantaa & Lappeenranta), Nicehearts ry
Riikka Rikkinen, Lappeenrannan Tyttöjen Tilan vastaava ohjaaja, Nicehearts ry

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumisaika koulutukseen on päättynyt!


Takaisin tapahtumakalenteriin