Kulttuurit ja katsomukset mediassa – Monipuolinen mediakasvatusmateriaalipaketti yläkouluille ja toiselle asteelle

FOKUS ry:n Mediakasvatusmateriaalipaketti ”Kulttuurit ja katsomukset mediassa” tarjoaa opettajille ja nuorille välineitä käsitellä uskontoihin, katsomuksiin, kulttuureihin ja arvoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta. Tämä on erityisen tärkeää, sillä media vaikuttaa vahvasti mielipiteisiimme ja nuoret ovat alttiita erilaisille vaikutteille verkossa. Materiaalit auttavat nuoria ymmärtämään näitä ilmiöitä ja toimimaan rakentavasti niiden kohtaamisessa.

Materiaalit tarjoavat harjoituksia, jotka auttavat nuoria analysoimaan kriittisesti kulttuurien ja katsomusten esiintymistä mediassa. Samalla materiaalit keskittyvät dialogitaitojen kehittämiseen, jotta nuoret oppivat kohtaamaan erilaisia katsomuksia ja osaavat käydä rakentavaa keskustelua eri näkökulmista. Tällä pyritään ehkäisemään yhteiskunnallista polarisaatiota ja vihapuhetta pitkällä aikavälillä.

Mediakasvatusmateriaali julkaistiin helmikuussa 2022 ja on suunnattu erityisesti yläkoulujen ja toisen asteen opettajille. Materiaaliin sisältyy myös opettajan opas, joka tarjoaa tarkempaa tietoa materiaalien käytöstä ja ehdotuksia tunneilla käsiteltävistä teemoista. Oppaan avulla materiaalit voidaan integroida osaksi opetussuunnitelmaa.

Materiaalit ja opettajan opas ovat saatavilla Fokuksen verkkosivulta. Ne tarjoavat käytännöllisiä välineitä nuorten mediakriittisyyden kehittämiseen sekä dialogitaitojen vahvistamiseen kulttuurien ja katsomusten moninaisuutta arvostavassa ympäristössä. Lisäksi materiaalit auttavat opettajia soveltamaan niitä opetuksessaan yhteensopivasti perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden kanssa.

Opettajille on tarjolla myös opas materiaalien hyödyntämiseen ja käytännön harjoitusten ohjeet.