Pakolaisuus ja ilmastokriisi – Rovaniemellä järjestettävässä väittelyssä pureudutaan ilmastonmuutoksen aiheuttamaan uhkaan

Young Mediterranean Voices -väittely:
Pakolaisuus ja ilmastokriisi

Vuoden 2015 pakolaiskriisi natisutti EU:n liitoksia. Tulevaisuudessa ilmastonmuutos ja väes-tönkasvu tulevat ajamaan miljoonia ihmisiä pois kodeistaan. Mitä on ilmastonmuutoksen ai-heuttama pakolaisuus? Mikä on EU:n ja Suomen vastuu? Mitä globaaleja ja paikallisia ratkai-suja voimme kehittää?

Anna Lindh -säätiö järjestää yhteistyössä Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan kanssa yleisölle avoimen väittelykilpailun

Väittelijöinä on Lapin yliopiston opiskelijoita ja Välimeren eteläpuolelta tulevia nuoria. Väittelyn teemana on pakolaisuus ja ilmastokriisi. Tilaisuuden kieli on englanti.

Ohjelma:

14.15 Avauspuheenvuoro: Anna Lindh -säätiö ja Young Mediterranean Voices -hanke
14.30 Väittelykilpailu
15.15 Väittelyn päättäminen ja voittajan julistaminen
15.20 Kommenttipuheenvuoro väittelyn teemoista: muuttoliikkeitä tutkinut Helsingin yliopiston tutkija Saara Koikkalainen
15.30 Yleisökeskustelu

Tilaisuuden jälkeen on tarjolla pientä purtavaa.

Tervetuloa! Tilaisuuteen ei tarvitse ennakkoilmoittautua

https://www.facebook.com/events/517035465511379/