Puolalainen siirtolaisuustutkija Konrad Pedziwiatr Suomen verkoston vieraana 3.6.

Saamme vieraaksemme Anna Lindh -verkoston tapaamiseen 3.6. siirtolaisuuden ja maahanmuuttopolitiikan asiantuntijan Konrad Pędziwiatrin Puolasta. Pedziwiatr analysoi Intercultural Trends -raportissa puolalaisten suhtautumista Välimeren eteläpuolisista maista tuleviin maahanmuuttajiin ja Euro-Välimeri-dialogiin.

Puolalaisten arvostus kulttuurista monimuotoisuutta kohtaan on heikentynyt vuodesta 2012, jolloin Intercultural Trends -kyselytutkimus edellisen kerran tehtiin. Pedziwiatrin mukaan puolalaisten heikko usko Euro-Välimeri-dialogiin saattaa selittyä Puolan maantieteellisellä tai geopoliittisella sijainnilla, mutta myös kansallismielisten liikkeiden nousulla.

Puola on etnisesti ja uskonnollisesti moneen muuhun Euroopan maahan nähden homogeeninen. Puolalaisista 95 prosenttia on etnisesti puolalaisia ja 88 prosenttia on katolilaisia. Historiallisesti Puola on ollut maahanmuuton lähtömaa. Vuonna 2011 yli kaksi miljoonaa puolalaista asui ulkomailla. Vaikka vauhti on hidastunut, muutetaan edelleenkin Puolasta pois enemmän kuin mitä sinne muutetaan

Kosketuspintaa Välimeren eteläpuolen kanssa on ollut vähän verrattuna läntiseen ja eteläiseen Eurooppaan. Vuoden 2016 siirtolaiskriisin aikaan Puola ei ollut tapahtumien keskiössä, sillä se ei ollut tärkeä kauttakulkumaa eikä määränpää. Intercultural Trends -kyselytutkimuksen mukaan puolalaiset olivat eurooppalaista keskiarvoa harvemmin tavanneet Välimeren eteläpuoliselta alueelta tulleen henkilön kuluneen vuoden aikana. Keskiarvo Euroopassa on 53 %, kun taas Puolassa luku on 29 %. Tästä huolimatta puolalaiset arvioivat muslimien määrän maassa moninkertaiseksi, kuin mitä se todellisuudessa on: puolalaisten arvion mukaan seitsemän prosenttia maan väestöstä on muslimeita – todellisuudessa luku on enintään 0,1 %.

Konrad Pedziwiatr on taloustieteen professori Krakovan yliopistossa. Hän on erikoistunut maahanmuuton ja uskonnon sosiologiaan, yhteiskunnallisiin liikkeisiin, islaminuskoisiin yhteisöihin Euroopassa ja islamismiin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella. Hän on myös tutkinut Puolan maahanmuuttopolitiikkaa sekä maahanmuuttajia Puolassa.


Konrad Pedziwiatr is a professor at Cracow University of Economics. His expertise lies in Sociology of migration and religion, social movements, Islam and Muslim communities in Europe, Islamism in MENA countries, immigrants in Poland and Polish migration policy. Recently he has been involved in a variety of research projects, including ‘Islamism and Pluralism – Islamist Movements in Egypt and Tunisia after the Arab Spring’ and ‘Islamophobia in Germany, Poland and Russia’. He holds PhD from the from the KatholiekeUniversiteit Leuven.