Suomalais-libanonilainen yhteistyö Beit Atfal Assumoudissa ehdolla Nelson Mandela -palkinnon saajaksi

Suomen Anna Lindh -verkoston jäsenjärjestö Psykologien Sosiaalinen Vastuu on yli 30 vuoden ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä libanonilaisen Beit Atfal Assoumoudin kanssa.

Beit Atfal Assoumoud ja sen sadutustoiminta (children’s story crafting) on vastikään valittu arvostetun Mandela-palkinnon saajaehdokkaaksi.

Suomen-verkosto onnittelee Psykologien sosiaalista vastuuta ja Beit Atfal Assoumoudia!

Lue lisää: http://www.youcanbethechange.com/index.php/organisation-nominations/1136-the-national-institution-of-social-care-and-vocational-training-niscvt-commonly-known-by-the-palestinian-name-beit-atfal-assumoud-bas