Intercultural trends -raportti 2019

Lataa tästä tiivistelmä Intercultural Trends -raportista. Download the summary of the Intercultural Trends Report

Artikkelisarjassa ovat ilmestyneet seuraavat artikkelit

Kansainvälinen raportti: suomalaiset keskimääräistä eurooppalaista avoimempia ja suvaitsevaisempia

Kansainvälisen Intercultural Trends -raportin mukaan suomalaisten usko yhdenvertaisuuteen on vahva, ja valtaosa suomalaisista on avoimia ja suvaitsevaisia verrattuna Euroopan keskiarvoon. Raportin pohjana ollut kyselytutkimus tehtiin EU:ssa ja Välimeren eteläpuolisissa maissa loppuvuodesta 2016, niin kutsutun Euroopan pakolaiskriisin jälkimainingeissa. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella pakolaiskriisillä ei kuitenkaan näytä olleen voimakasta vaikutusta suomalaisten käsitykseen ihmisten yhdenvertaisuudesta, vaikka maahanmuutosta tuli hallitseva teema yhä tiukkasävyisemmäksi käyneessä keskustelussa. Lue koko artikkeli.

Kuinka paljon naisia on liikaa?

Anna Lindh -säätiön julkaiseman Intercultural Trends -raportin mukaan suomalaismiehet eivät halua naisten määrän enää kasvavan politiikassa, talouselämässä tai kulttuuri -ja sosiaalisektorilla. Näin siitä huolimatta, että Suomi sijoittuu tasa-arvovertailuissa usein kärkisijoille, Suomessa on taannoisten eduskuntavaalien jälkeen maailman 12:nneksi eniten eniten naiskansanedustajia ja Suomen nykyisestä 13 europarlamentaarikosta kymmenen on naisia. Kertooko tämä siitä, että miesten mielestä sukupuolten välinen tasa-arvo on Suomessa jo saavutettu? Lue koko artikkeli.

Millaisia suomalaisia ja eurooppalaisia kasvatamme?

Intercultural Trends -raportin pohjana olleessa kyselytutkimuksessa vastaajien arvoja kartoitettiin kysymällä, mitä he pitivät erityisen tärkeinä lastenkasvatuksessa. Vastaajia pyydettiin valitsemaan heille tärkein ja toiseksi tärkein arvo. Vastauksista voidaan huomata, että näkemykset erosivat Välimeren eri rannoilla – onko Välimeren pohjois- ja eteläpuolten arvopohja siis täysin erilainen? Lue koko artikkeli

Kukapa kotoaan lähtisi? Ja minne?

Välimeren eteläpuolen asukkaat ovat huomattavasti haluttomampia jättämään kotimaataan kuin ehkä luullaan – itse asiassa huomattavasti haluttomampia kuin eurooppalaiset.

Radikalisaatio, polarisaatio, monimuotoisuus – kysymyksiä ja ratkaisuja

Ongelmista ja vaikeuksista huolimatta Välimeren alueen asukkaiden luottamus dialogiin ja ratkaisuihin on suuri. Välimeren eteläpuolella usko eri keinoihin ratkaista konflikteja ja vähentää radikalisoitumista oli korkeammalla kuin Euroopassa. Suomi kuitenkin erottui viiteryhmästään optimistisuudellaan – suomalaisten luotto melkein kaikkiin keinoihin oli yli EU-maiden keskitason.

Intercultural Trends Report on Anna Lindh -säätiön neljän vuoden välein julkaisema raportti, jossa tarkastellaan Euroopan ja Välimeren alueen arvoja ja mielipiteitä. Raportti perustuu kyselytutkimukseen, joka toteutetaan 13:ssa alueen maassa. Vuonna 2018 julkaistu raportti on järjestyksessään kolmas laatuaan. Tällä kertaa mukana oli myös Suomi. Tutkimus toteutettiin loppuvuonna 2016. Siihen haastateltiin kaikissa 13 maassa puhelimitse tuhatta yli 15-vuotiasta asukasta. Yhteensä kyselytutkimukseen vastasi 13 000 ihmistä.

Tutkimuksen pohjalta tehdyssä raportissa eri alojen asiantuntijat analysoivat tutkimuksen tuloksia ja ehdottavat erilaisia toimia mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi. Raporttia koskevaa aineistoa julkaistaan nyt ensi kertaa suomeksi.

Neljännen Intercultural Trends -tutkimuksen alkutyöt alkoivat maaliskuussa 2019. Seuraavassa tutkimuksessa aiotaan keskittyä siirtolaisuuteen, pakolaisiin, kulttuuriseen polarisaatioon ja diasporayhteisöjen merkitykseen.